Projekt IKAP

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP)

Číslo výzvy: 02_16_034
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Projekt je podpořen  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

V rámci tohoto projektu se zaměříme na dvě klíčové aktivity:

KA2: Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků
KA3: Podpora polytechnického vzdělávání

V rámci těchto aktivit vybudujeme odbornou učebnu zaměřenou na moderní informační technologie a zmodernizujeme  naše letové  simulátory a postavíme simulátor nový.
Do těchto aktivit zapojíme pedagogy, odbornou i laickou veřejnost, včetně žáků naší školy a škol okolních formou kroužků, workshopů atd..
V rámci těchto aktivit se studenti společně s vedením kroužku Leteckých simulátorů rozhodli získat peněžní podporu na stavbu nového simulátoru a repasování těch stávajících.
Nejvíce práce zabral plán stavby nového, dvoupilotního simulátoru a to pro využití systému FSX nezávislém na konkrétním typu letounu.
Ve školním roce 2017/2018 jsme připravili veškeré podklady potřebné pro žádost o podporu.

Informace o projektu na stránkách SČ kraje

Číst více
×