Učební obor

Strojní mechanik - Mechanik opravář letadel

Výuka je zaměřena na údržbu, provoz letounů a jejich opravy. Žáci se seznámí s prováděním diagnostiky, demontážemi, kontrolou funkcí, opravou jednotlivých částí letounů a jejich zpětnou montáží.

Kód oboru
23 – 51 – H/01
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia
3 roky, denní studium
Způsob ukončení a certifikace
Závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce výuční list

Proč si zvolit tento obor?

Možnost získání stipendia

Skvělé uplatnění na trhu práce

Absolventi si mohou otevřít vlastní živnost

Co dále potřebuješ vědět?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Absolvent studijního oboru strojní mechanik-mechanik opravář pro letadla je připraven pro činnost ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, v leteckém průmyslu, dopravě a dalších odvětvích hospodářství. Umí zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je.

Kam můžu zamířit, když se chci dál vzdělávat?

Kam můžu zamířit, když se chci dál vzdělávat?

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro uplatnění na trhu práce, ale i pro celoživotní vzdělávání.

Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů.

Jaké budu mít předměty?

Jaké budu mít předměty?

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk AJ/NJ
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie a chemie
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
Technická dokumentace
Strojnictví
Elektrotechnika
Strojírenská technologie
Technologie
Praxe
Letadla

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Nenašel(la) jsi odpověď na svoji otázku? Zanech nám kontakt, zapiš svůj dotaz a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×