Přestupové zkoušky

Informace k přestupovým zkouškám MO → LM

Přestupové zkoušky se konají z třech všeobecně vzdělávacích předmětů - AJ, ČJ a Literatura, a Matematika. V případě jejich splnění zajišťují kladné vyřízení žádosti o přijetí do 3. popř. 2. ročníků oboru Letecký mechanik a tím umožňují zakončení studia maturitní zkouškou.

Termín konání:

  • 23. - 25. 5. 2022
  • přesný denní rozpis bude upřesněn do 31. 3. 2022

Přihláška k přestupovým zkouškám:

  • podání přihlášky do 28. 2. 2022 zástupkyni ředitele Mgr. Hohlbergerové

Průběh konání a podmínky splnění

  • viz požadavky jednotlivých předmětů - Matematika, ČJ a Literatura, AJ
  • žák musí splnit všechny zkoušky ve všech předmětech – hranice úspěšnosti je stanovena jak pro 2. tak i 3. ročník oboru LM
×