Přestupové zkoušky

Informace k přestupovým zkouškám MO → LM

Informace k přestupovým zkouškám MO→LM

                Přestupové zkoušky se konají z třech všeobecně vzdělávacích předmětů - ANJ, ČJL a MAT a v případě splnění zajišťují kladné vyřízení žádosti o přijetí do 2. nebo 3. ročníků oboru Letecký mechanik, a to na základě dosažené bodové hranice u jednotlivých zkoušek.

Termín konání:

  • 27. - 29. 5. 2024
  • přesný denní rozpis bude upřesněn do 30. 4. 2024

Přihláška k přestupovým zkouškám:

  • podání přihlášky do 29. 2. 2024 zástupkyni ředitele Mgr. Hohlbergerové
  • přihláška ke stažení na webových stránkách školy, popř. v kanceláři Mgr. Hohlbergerové

Průběh konání a podmínky splnění

  • viz požadavky jednotlivých předmětů - MAT, ČJL, ANJ - splnění minimální hranice úspěšnosti pro nástup do 2. nebo 3. ročníku maturitního oboru LM.
×