Školní jídelna

PLATBY ZA STRAVOVÁNÍ V JÍDELNĚ ŠKOLY OD 1.9.2023

  • DENNĚ DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁCI DO ŠKOLY

Pro dojíždějící žáky je v jídelně školy připravován oběd v hodnotě 40 Kč/den.
Platba probíhá na účet školy číslo: 19-233210287/0100, variabilní symbol = rodné číslo žáka (cizinci, kteří nemají rodné číslo zadají datum narození ve formátu DD.MM.RRRR, do poznámky uvedou jméno a příjmení žáka).
Výši platby si volí zákonní zástupci sami (doporučená 800 Kč/měsíc).

  • UBYTOVANÍ ŽÁCI V DOMOVĚ MLÁDEŽE

Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování (5x denně), které jsou žáci povinni odebírat v plném rozsahu. Cena za celodenní stravování je 142 Kč/den.
Platba za stravování probíhá současně s platbou za ubytování v domově mládeže v celkové výši 4 300 Kč/měsíc, a to na účet školy číslo 19-233210287/0100, nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující.


Ve výjimečných případech je možné výše uvedené platby provést v hotovosti v pokladně školy.

Olga Červová

×