Maturitní obor

Informační technologie - zaměření letecká technika

Obor je zaměřen na znalost, správu a konfiguraci lokálních počítačových sítí. Dále pak na znalost a používání současné výpočetní techniky, ať už k tvorbě webových prezentací, či grafické tvorbě.

Kód oboru
18 – 20 – M/01
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia
4 roky, denní studium
Způsob ukončení a certifikace
Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Proč si zvolit tento obor?

Možnost získání stipendia

Skvělé uplatnění na trhu práce

Zajímavé možnosti celoživotního vzdělávání

Co dále potřebuješ vědět?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Absolvent studijního oboru informační technologie s ohledem na příslušnou specializaci je připraven se uplatnit jak v oblastech návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení, údržby prostředků IT z hlediska HW, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalaci a správy OS, návrhů realizace a administrace sítí, kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství, obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT, tak i  po odpovídající době zapracování i ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství.

Absolventi v praxi mohou vykonávat následující příklady pracovních pozic: technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce sítí, správce aplikací, správce operačních systémů, obchodník s prostředky IT, konstruktér, technolog, dílenský plánovač, zkušební technik, technik měření, pracovník racionalizace výroby, logistik a další.

Můžu pokračovat na vysokou školu?

Můžu pokračovat na vysokou školu?

Absolvent studijního oboru informační technologie je připraven i k terciárnímu studiu příbuzných oborů, tzn. pro studium všech oborů na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření.

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Jaké budu mít předměty?

Jaké budu mít předměty?

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk AJ
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
Hardware
Operační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
Programování
CAD
Praktická cvičení
Strojírenská technologie
Technická dokumentace
Konstrukce letadel
Letecká technologie
Základy letectví
Užití elektrické energie
Praxe

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Nenašel(la) jsi odpověď na svoji otázku? Zanech nám kontakt, zapiš svůj dotaz a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×