Maturitní obor

Letecký mechanik

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Výuka je koncipována pro servis a výrobu cvičných, stíhacích, dopravních letounů a vrtulníků. Žáci zvládnou montážní a demontážní práce na letounech, včetně diagnostiky závad a jejich odstranění.

Kód oboru
23 - 45- L/02
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia
4 roky, denní studium
Způsob ukončení a certifikace
Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Proč si zvolit tento obor?

Možnost získání stipendia

Skvělé uplatnění na trhu práce

Zajímavé možnosti celoživotního vzdělávání

Co dále potřebuješ vědět?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Absolventi se mohou uplatnit především v povoláních letecký mechanik, letecký mechanik pro avioniku a zkušební technik letadel a všech jejich typových pozicích. Mohou také nalézt uplatnění v povolání strojírenský technik (v typových pozicích servisní technik, zkušební technik, strojírenský technik technické kontroly).

Jsou připraveni provádět montáž, předletové, průletové a poletové ošetření letadel, provádět jejich pravidelné prohlídky a údržbu podle předepsaného rozsahu a lhůt, a to jak v dílnách tak i na odbavovacích plochách, sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat letadla a leteckou techniku, jejich systémy a agregáty a provádět jejich servis, tj. seřizovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je. K samostatnému vykonávání některých uvedených činností získají absolventi oprávnění po vykonání příslušných zkoušek.

Mohu pokračovat na vysokou školu?

Mohu pokračovat na vysokou školu?

Absolventi studijního oboru letecký mechanik jsou připraveni i k terciárnímu studiu zejména technických oborů, tzn. pro studium všech oborů na vyšších nebo vysokých školách, ale i obdobného zaměření.

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Jaké budu mít předměty?

Jaké budu mít předměty?

Profilující předměty
např. Základy letectví, Aerodnamika, Letecká legislativa, Konstrukce letadel, Lidský činitel, Letadlové pohonné jednotky, Letadlové palubní přístroje, Odborný výcvik atd.
Všeobecně vzdělávací a přírodovědné předměty
např. Český jazyk a literatura, Základy společenských věd, Matematika, Fyzika, Anglický jazyk, Letecká angličtina atd.

Podrobnější informace naleznete zde v dokumentu ŠVP

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Nenašel(la) jsi odpověď na svoji otázku? Zanech nám kontakt, zapiš svůj dotaz a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×