Part 147

Výuka leteckých mechaniků probíhá dle Nařízením (EK) č. 1321/2014 (Zachování letové
způsobilosti) v platném znění a jeho přílohami III (Part-66) a IV (Part-147).

×