Učební obory

Žáci našich učebních oborů mohou být současně podporovány dvěma stipendijními programy.

Středočeský kraj podporuje stipendiem všechny žáky těchto oborů v rámci podpory technického vzdělávání. Každý žák dostává ve školním roce (kromě prázdnin) finanční podporu ve výši 300 Kč za měsíc (1. ročník), 400 Kč /měsíc (2. ročník) a 500 Kč/měsíc (3. ročník), za vyznamenání v každém pololetí 1000,- až 3000,- Kč.

Firma Aero Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí žákům tříletých oborů od prvního ročníku motivační program zahrnující finanční podporu při studiu (cca 2000,- Kč/měsíc) a následné zaměstnání po úspěšném zakončení studia.

Bližší informace o stipendijních programech se dozvíte přímo ve škole.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky a získáním výučního listu v těchto oborech, mají žáci možnost zvýšit si své vzdělání dvouletým denním studiem v oboru Letecký mechanik.

×