Kroužek leteckých simulátorů

Březen 2020

V dalších pracech nás zarazila omezení okolo pandemie COVID 19.

Únor 2020

Pokračujeme v pájení kabelových svazků, je jich hodně a není to jednoduché. Některá řešení musíme vymýšlet za pochodu. Externisté se učí pájet.
Palubní deska dostala povrchovou úpravu a provádíme zkušební instalaci všech komponentů.
I nadále někteří pokračují na dalších projektech, jako například modernizace L-39.

Leden 2020

V lednu pokračujeme s palubní deskou. Zjišťujeme pár chyb v návrhu a výrobě. Půjdou opravit a tak se na to soustředíme.
Začíname připravovat páky pro ovládání motorů a jejich kabeláž. Ujasňujeme si jejich zapojení a vytváříme potřebnou dokumentaci.
S externisty jsme se pustili do výuky pájení.


Prosinec 2019
Začínáme se připravovat na elektronickou část projektu, vymýšlíme varianty tažení kabeláže a umístění potenciometrů.
Zprovozňujeme dva nové PC a připravujeme si je pro L- 39 a nový simulátor.

 

 

 

Listopad 2019
Doděláváme palubní desku a s učiely odborného výcviku vyrábíme další specifické díly.
S externisty řešíme závadu na L - 39 a možnosti rozšíření obrazovek na simulátoru.

Říjen 2019

V řijnu tvarujeme palubní desku, řešíme její uchycení, umístění přístrojů a uchycení glareshieldu.
Externisté se učí zprovozňovat simulátor L - 39, učí se jeho systémy a opravují je.

Září 2019

Od září jsme přidali i kroužek pro externisty a začali k nám chodit děti z místní základní školy.
Učí se základy o simulátorech, programech a hardwaru.
Ve stavbě pokračujeme s palubní deskou a převody řízení. 

Červen 2019

Vzhledem ke konci školního roku se práce zpomalily.
Pracovali jsme na konzoli řízení a jejím návrhu. Průběžně pracujeme na výkresové dokumentaci, aby jsme měli podchycené co největší množství dílů.

Květen 2019

Dokončení hlavní základny simulátoru, přestavba herních židlí DX Racer na pilotní sedadla. Příprava pro položení podlah. Ukotvení nosníků palubní desky, rozměření umístění palubní desky.

 

Duben 2019
Proběhla příprava výroby základny simulátoru a realizace některých nákupů hutního materiálu. Byla vypracována výkresová dokumentace pro přestavbu koupených herních židlí DX Racer na pilotní sedadla.

 

Začátkem roku 2019 jsme již rozjeli velké množství přípravných prací, které zahrnovaly přípravu technické dokumentace, abychom mohli v dubnu již zahájit práce na konstrukci simulátoru.

×