Kroužek kybernetiky

Na naší škole, v rámci projektu IKAP, pracují dva kroužky. Jeden kroužek pro žáky naší školy a jeden kroužek pro žáky okolních základních škol.
Kroužky se schází v jeden čas na jednom místě pod vedením jednoho dospělého lektora kroužků, ale s rozdílným programem vedeným lektory juniory.

Červen 2020

Po vynucené přestávce, zapříčiněné epidemií koronaviru, se mohly kroužky sejít až od 26. 6. do 30. 6. 2020. Sešel se pouze kroužek žáků základních škol a to 29. 6. a 30. 6. 2020 . Bylo nutné dodržet  přísná hygienická opatření. Dezinfekce rukou, roušky a měření teploty byly nutností. Ale žáci se rychle zapojili do opakování ovládání potřebného SW pro návrh 3D modelů, začali pracovat na zadaném projektu žetonů pro losování maturitních otázek a na svých vlastních projektech. Za dvě schůzky se mnoho práce nedalo stihnout, ale všichni přítomní rádi přijdou na kroužek po prázdninách znovu.

Leden 2020

V průběhu měsíce ledna byla zprovozněna celá učebna i s 3D tiskárnou. Dne 29.1. 2020 se uskutečnila první schůzka zájemců o kybernetiku a 3D tisk. Proběhlo základní seznámení s bezpečností práce, chování v budovách školy a programem kroužků. Předveden byl i kýžený 3D tisk.

Únor 2020

Oba kroužky se konaly v termínech 5,12,19,26. Na obou kroužcích se již pracovalo na zadaných projektech pod vedením lektorů juniorů. Mladší členové pracovali na různých figurkách a starší žáci střední školy na návrzích stylových žetonů pro losování otázek ústní maturitní zkoušky. Mohli pracovat i na různých figurkách dle svých zájmů.

 

Březen 2020

Začátek měsíce března byl ve znamení jarních prázdnin. Po návratu do školy jsme stačili realizovat pouze poradu realizačního týmu a bylo vyhlášeno mimořádné opatření z důvodu pandemie koronaviru a škola byla uzavřena.
Instruktoři a technik tisknou na 3D tiskárně pomůcky pro šití roušek.

 

 

Duben 2020

Škola je uzavřena. Instruktoři a technik tisknou na 3D tiskárně pomůcky pro šití roušek, jejich nošení a ochranné obličejové štíty vzoru „Průša“ .

Květen 2020

Škola je uzavřena. Instruktoři a technik tisknou na 3D tiskárně ochranné obličejové štíty vzoru „Průša“ .

×