Workshopy a projektová odpoledne

Úvod do 3D tisku

V úterý  30. 6. 2020 se uskutečnil první, ze série tří, dlouho připravovaných workshopů. Podařilo se nám jako lektora pozvat pracovníka Průša Academy, světoznámé firmy, která se zabývá vývojem a výrobou 3D tiskáren , Průša Research a.s. Workshopu se zúčastnilo deset pedagogických pracovníků z naší střední školy a ze střední školy v Kralupech nad Vltavou. Workshop si kladl za cíl seznámit přítomné se základy a historií technologií 3D tisku a vyzkoušet si základní práci při návrhu 3D modelu. Byl proveden na vysoké profesionální úrovni. Všichni přítomní se již těší na jeho pokračování.

IT technologie v leteckých simulátorech

26.2.2020 15:00-17:00 se konal workshop pro pedagogy SŠLVT na téma: „Informační technologie v leteckých simulátorech“. V učebně SŠLVT se zúčastnilo 10 pedagogů.

Na workshopu jsme probrali jednotlivé možnosti využívání IT v leteckých simulátorech a to jako celek, pro různé typy simulátorů. Probrali jsme možnosti různého softwaru pro simulátory a na závěr si všichni vyzkoušeli navrhnout vlastní řešení pro simulátor dle svého zájmu, od vrtulníku až po velký dopravní letoun.

Workshop vedl Aleš Vyhnal.

Odpoledne s 3D tiskem

Dne 25. února jsme, po dohodě se základní školou, zrealizovali projektové odpoledne s 3D tiskem. Děti si v grafickém programu samy navrhly jednoduchou figurku a instruktoři potom všechny figurky vytiskli a druhý den předali dětem. Toto odpoledne se setkalo s velkým zájmem zúčastněných dětí a bylo předběžně dohodnuto jeho zopakování. Setkání přivedlo do řad našeho kroužku další zájemce o práci s 3D tiskem a kybernetiku.

Využití IT tech. v leteckých simulátorech

19.2.2020 17:00-19:00 jsme v rámci kroužku leteckých simulátorů na SŠLVT absolvovali projektové odpoledne na téma: „Využití IT technologii v leteckých simulátorech“. Konkrétně jsme se zaměřili na hardware a na potřebný výkon a typy jednotlivých komponentů pro PC. Nejedním, avšak velmi důležitým tématem, byly možnosti převodů jednotlivých pohybů a tlačítek z mechanického pohybu do digitálního výstupu (tzv. jedniček a nul).

Celou besedu vedl Správce sítě a odborník na IT pro SŠLVT Ing. Ondřej Holek.

Workshop pro letecký tábor DDM Třemošná

Červenec 2019

Již po druhé se náš kroužek leteckých simulátorů představil na leteckém táboře DDM Kamarád Třemošná, který se konal na letišti aeroklubu Plasy. Kromě ukázek simulátorů a jejich praktického užívání jsme si pro vedoucí tábora a pozvané hosty připravili workshop na téma: Informační technologie v leteckých simulátorech. Workshop byl rozdělen do dvou dnů. Obsahoval teoretické přednášky na téma Hardware a převody jeho pohybu do systémů simulátoru, Nastavení softwaru simulátoru a Výběr vhodného PC. Součástí byly i praktické ukázky s využitím našich simulátorů, kde jsme si mohli témata z teorie i vyzkoušet. Na praktickou část bylo třeba posluchače rozdělit do několika skupin z důvodu velkého zájmu o tento workshop a malého prostoru kolem simulátorů. Závěrem si samozřejmě všichni na našich simulátorech zalétali. Velmi děkujeme organizátorům za pozvání a těšíme se na další rok.

Nad oblaky

Květen 2019

V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

Vzájemná participace ZŠ Odolena Voda a naší školy se vzhledem k výše uvedenému bude nadále rozvíjet a to i v další spolupráci, která bude realizována návštěvou žáků tamní školy přímo v našich prostorách,   při konání příměstského tábora, který se koná v období od 19.8.2019 do 23.8.2019. Při této příležitosti si budou moci žáci opět vyzkoušet letecké simulátory, prohlédnout prostory školy včetně technického zázemí spočívající v prohlídce dílenských prostor, kde je prováděn odborný výcvik. Areál bude v rámci uvedeného tábora zpřístupněn pro děti k využití sportovních aktivit (beachvolejbal, multifunkční sportovní hřiště, apod.), prohlídka ekologického koutku – výstavní prostory akta-tera a další možnosti, které žáci budou moci využít, samozřejmě pod vedením a dohledem zkušeného personálu naší Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. 

×