Projekt EU Peníze školám

V současné době připravujeme e-learningový portál.
Můžete zde nalézt několik ukázek některých výukových materiálů, i kompletní sadu materiálu Basics of Aviation English, ostatní sady jsou k vyžádání u jednotlivých autorů.

 • Letecká angličtina - AJ.01.01 - p. Junášek 
 • Počítačová angličtina - AJ.01.02 - p. Junášek
 • Technická angličtina - AJ.01.03 - Mgr. Kumprechtová
   
 • Reálie anglicky mluvících zemí - AJ.02.01 - Mgr. Literová
 • Slovní zásoba – maturitní příprava AJ.02.02 - Mgr. Kumprechtová
 • Vybrané okruhy středoškolské gramatiky - AJ.02.03 - Mgr. Literová
   
 • Angličtina pro učební obory – strojírenství a opravárenství - AJ.03.01 - PhDr. Martináková
 • Angličtina pro učební obory – letectví a kooperační programy - AJ.03.02 - PhDr. Martináková
   
 • Testy pro E-learning - AJ.03.03 - kolektiv autorů  (p. Junášek, Mgr. Kumprechtová Mgr. Literová, PhDr. Martináková)
   
 • Vektorová a rastrová grafika - VT.01.01 - Bc. Holek
 • Grafické programy CAD systemu I. - VT.01.02 - Ing. Kala
 • Grafické programy CAD systému II. - VT.01.03 - Ing. Kala
   
 • Programovací jazyk HTML a CSS - VT.02.01 - Mgr. Kozaňáková
 • Programovací jazyk PHP - VT.02.02 - Mgr. Kozaňáková
 • Programovací jazyk SQL - VT.02.03 - Mgr. Kozaňáková

Popřípadě nás kontaktujte na skola@sslvt.cz

×