Zenit

Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda

Sdružení bylo založeno pro obnovu a rozvoj prestižní letecké střední školy v Odolené Vodě dne 13.10.2005 a je obecně prospěšnou společností ve smyslu zákona č. 248/95 Sb.

Zakladatelem sdružení je Vladimír Javůrek.

Společnost svou činností podporuje Střední školu letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Její hlavní zaměření je na činnost studentů školy na aktivní využití volného času. Organizuje a zajišťuje řadu společenských a sportovních akcí školy a téměř veškeré aktivity studentů školy. Podílí se např. na pořádání maturitních plesů, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, zaštiťuje činnost zájmových klubů.
Společnost materiálně a finančně zajišťuje:

 • veškeré zájmové kluby při škole, jejich provoz, materiální zajištění
 • vzdělávací a sportovní zájezdy studentů
 • maturitní plesy
 • kulturní akce (kina, divadla, vernisáže...)
 • sportovní soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích
 • pobytové lyžařské a turistické zájezdy studentů
 • spoluúčast při budování a provozování sportovišť školy
 • ceny do jednotlivých soutěží studentů
 • odměny pro nejlepší studenty školy
 • pravidelné vyhlídkové lety pro nejlepší studenty školy
 • provoz studentské klubovny
 • propagace školy na různých akcích - úhrady zúčastněným studentům
 • provoz ekologického koutu - výstavní prostory akva-tera
 • na základě živnostenských listů další činnost zisk z této činnosti je používán na uvedené aktivity.

Společnost je financována ze sponzorských darů a vlastní činnosti. Jedním ze sponzorských darů je příspěvek rodičů studentů ve výši 600 Kč ročně. Hospodaření společnosti je transparentní a je zveřejňováno ve výroční zprávě ve smyslu zákona č.248/95 Sb.

Ředitel o.p.s.:
Jiří Stoklásek

Kontakty ZENIT

Sídlo společnosti
U Letiště 370
Odolena Voda 250 70

tel. 283 970 477
IČO 273 87 640
DIČ CZ 273 87 640

Bankovní spojení : číslo účtu 107-9223970267/0100

Ředitel:
Jiří Stoklásek, tel.: +420 606 716 523

Účetní:
Taťána Prášilová, tel.: +420 723 923 469

Seznam zájmových kroužků a jejich vedoucích

Sportovní kroužky
Florbal, volejbal, kopaná, střelba, posilovna. Tyto kroužky pracují pod vedením p. Fraňka a Wirtha. Jsou pořádány různé turnaje pro studenty školy. Veškeré sportovní aktivity jsou prezentovány na nástěnkách školy a zájemci o sportovní vyžití se obracejí na vedoucí kroužků.

Letečtí modeláři
Pracují v několika dílnách na domově mládeže, s dotazy nebo požadavky se obracejte na vedoucího kroužku p. Němce nebo p. Cinerta.

Chovatelský aqua-tera (p. Stoklásek)

Letové trenažéry
Učebna proti kanceláři ředitele, kroužek je pravidelně každou úterý od 15.00 hod. Lze domluvit individuální létání u p. Aleše Vyhnala.

Klub mladého diváka
Pracuje pod vedením Mgr. Literové. Zúčastňuje se vybraných divadelních představení. Zájemci se přihlásí na začátku školního roku. Dotazy ke členství v klubu mladého diváka u paní Mgr. Literové.

Fotoklub
Pracuje pod vedení Ing. Hanzla. Fotoklub má dále k dispozici fotogalerii školy, kde prezentuje fotografie z jednotlivých akcí. Zájemci o fotografování a případné dotazy u Ing. Hanzla.

Klubovna ZENIT
Je v provozu v budově školy blok C - 1.patro - k dispozici TV - sportovní simulované hry Xbox kinect, airhockey, nejnovější vydání Flying revue, zdarma káva, čaj. Možnosti využití např. volná hodina, čekání na spojení, nudná výuka.
Klíče u p. Stokláska.

×