Výchovný poradce

Ing. Michaela Martinů

tel.: 266 724 494, 721 012 586
e-mail: spp@sslvt.cz                                                    

Konzultační hodiny:

Sudý týden                  Lichý týden                            

Po 13:20 – 14:00        Po 12:30 – 13:10                  

St  08:45 – 9:45          St  8:45 – 10:45

 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem.

V případě závažných problémů je osobní konzultace možná po individuální dohodě kdykoliv.

V případě, že Váš/e syn/dcera disponuje platným potvrzením pro poruchy učení nebo chování z PPP v místě trvalého bydliště, odevzdejte výchovnému poradci při nástupu do 1. ročníku naši školy.

Pokud potvrzení již pozbylo platnosti, bude se vyšetření konat individuálně, a to buď v naší PPP SK, nebo PPP, kterou žák pravidelně navštěvuje. Termín si rodiče sjednávají individuálně.

Doporučujeme doložit nebo oznámit i jiné poruchy nebo události (psychické nebo zdravotní potíže, následky úrazů, šikana na ZŠ, trestní stíhání, podezření na drogy, fobie,….). Informace pomůžou ke zohlednění studenta v jednotlivých předmětech.

 

PPP STŘEDOČESKÉHO KRAJE, pracoviště PRAHA-VÝCHOD

sídlo:
Mochovská 570
194 00 Praha 9, Hloubětín
objekt ZŠ Tolerance, 2. patro zadní tmavě žluté budovy

tel.: 281 867 331, 739 673 168

Zobrazit poradnu na mapě

e-mail: prahavychod@pppsk.cz

pověřená osoba: PhDr. Šleglová

 

Standardní činnosti výchovného poradce na naší škole:

  • Poskytuje informace z oblasti výchovného poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Zvýšenou pozornost věnuje žákům s rizikovým vývojem a chováním.
  • Závažné výchovné problémy řeší dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, zákonnými zástupci žáků, dalšími pracovníky ŠPP, pracovníky školských poradenských zařízení, sociálních orgánů, úřadu práce apod.
  • Ve spolupráci s metodikem prevence, školním psychologem a dalšími pedagogickými pracovníky školy vyhledává projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další), podílí se na jejich vyšetřování a návrzích opatření.
  • Jedná jménem školy se zákonnými zástupci žáků.
  • Na základě shromážděných podkladů podává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise.
  • Vede výchovné komise.
  • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních střediscích úřadů práce a poskytuje žákům a zákonným zástupcům informace o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
×