Maturitní obor

Strojírenství - Letecká technika

Výuku realizují špičkoví odborníci. Žáci absolvují praxi v leteckých továrnách a 70% pokračuje ve studiu na vysoké škole.

Kód oboru
23 – 41 – M/01
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia
4 roky, denní studium
Způsob ukončení a certifikace
Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Proč si zvolit tento obor?

Možnost získání stipendia

Skvělé uplatnění na trhu práce

Zajímavé možnosti celoživotního vzdělávání

Co dále potřebuješ vědět?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Jaké bude mé pracovní uplatnění?

Absolvent studijního oboru strojírenství se uplatní po příslušné době zapracování zejména ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech, při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně-technických službách, marketingu apod.

Absolventi v praxi mohou vykonávat následující příklady pracovních pozic : konstruktér, technolog, konstruktér nástrojů a přípravků, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, technik měření, pracovník racionalizace výroby, logistik, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje a další.

Můžu pokračovat na vysokou školu?

Můžu pokračovat na vysokou školu?

Absolventi studijního oboru strojírenství jsou připraveni i k terciárnímu studiu technických a ekonomických oborů, tzn. pro studium všech oborů na vyšších nebo vysokých školách, ale i obdobného zaměření.

Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Jaké budu mít předměty?

Jaké budu mít předměty?

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk AJ
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Práce s počítačem
CAD
Technické dokumentace
Technická mechanika
Laboratorní cvičení
Mechatronika
Užití elektrické energie
Praxe
Strojírenská technologie
Stavba a provoz strojů
Ekonomika
Konstrukce letadel
Základy letectví
Aerodynamika
Letecká technologie

Jak to u nás vypadá?

Máš zájem u nás studovat?

Nenašel(la) jsi odpověď na svoji otázku? Zanech nám kontakt, zapiš svůj dotaz a my se ti ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×