Koordinátor inkluze žáků s OMJ

Bc. Václav Švehla

tel.: 266 724 410

e-mail:  svehla.v@sslvt.cz                                                  

Konzultační hodiny:

Sudý týden                  Lichý týden                            
ČT 11:35 – 12:20        ÚT 12:30 – 13:15

 

Začlenění dítěte s OMJ do školního prostředí a do výuky je záležitost dlouhodobá, která často vyžaduje náročnou přípravu na administrativu a koordinaci. Proto je z důvodu efektivity celého procesu ustanoven koordinátor inkluze žáků s OMJ, který zodpovídá za inkluzi všech žáků s OMJ ve škole. Koordinátor pak funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli, a případně i poradenským zařízením školy. Koordinuje všechny kroky směřující k bezproblémovému začlenění dítěte do vzdělávacího procesu a podporuje odstraňování bariér jazykových i výukových. Koordinátor pomůže nejen dítěti s OMJ, ale uleví i ostatním učitelům, kteří budou vědět, na koho se při vzdělávání žáků s OMJ mohou ve škole obrátit.

Metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti:

  1. koordinace spolupráce mezi pedagogy, výchovným poradcem, vedením školy, případně pedagogicko-psychologickou poradnou;
  2. podpora adaptace žáka na nové školní prostředí v prvních dnech a týdnech;
  3. provedení jazykové, případně i pedagogické diagnostiky žáka;
  4. koordinace tvorby individuálního plánu podpory ve spolupráci s ostatními učiteli a přizpůsobení rozvrhu;
  5. stanovení rozsahu výuky češtiny v rámci JP, zařazení dítěte do skupiny JP, případně zajištění individuální výuky českého jazyka;
  6. následná podpora odstraňování bariér prostřednictvím doučování, předučování, pedagogické intervence;
  7. monitorování pokroků žáka a průběžné vyhodnocování jeho podpory ve škole;
  8. spolupráce s rodiči, podpora domácí přípravy;
  9. zajištění finančních zdrojů pro podporu žáka;
  10. aktualizace způsobu podpory žáků s OMJ ve škole do školního vzdělávacího programu.
×