Šablony pro SŠ a VOŠ I

Realizace:
1.9.2017 – 31.8.2019

Aktivity:
Školní kariérový poradce
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Extrakurikulární rozvojové aktivity

Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:

Cizí jazyky
Čtenářská a matematická gramotnost
Kariérové poradenství
Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

Více informací o projektu na stránkách MŠMT

Číst více
×