Třídní schůzky budoucích prvních ročníků

 Oznámení ředitele školy zákonným zástupcům přijatých uchazečů ke studiu ve školním roce 2024/2025

Zákonným zástupcům přijatých uchazečů do prvních ročníků školního roku
2024/2025 oznamuji, že třídní schůzky se konají ve středu 19. června 2024 od 17.00 hodin v naší škole.

Pozvánka na třídní schůzky společně s dotazníkem a přihláškou na ubytování v domově mládeže bude zaslána do konce měsíce května na email zákonného zástupce přijatého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu a zanesen v systému DIPSY.

Vyplněný dotazník a přihlášku na ubytování v domově mládeže přivezte na
třídní schůzku s sebou.

Účast na schůzce je nutná.

 

Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

    ředitel školy

×