Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení :

Obor Informační technologie (18-20-M/01) naleznete zde. 

Obor Letecký mechanik (23-45-L/02) naleznete  zde.

Obor Strojírenství (23-41-M/01) naleznete zde. 

Obor Strojní mechanik (23-51-H/01) naleznete zde.

 

Oznámení ředitele školy uchazečům o studium

Na základě častých dotazů Vám oznamuji, že zveřejněním výsledků přijímacího řízení dne 15. 5. 2024 se rozhodnutí o přijetí či nepřijetí považují za oznámená a v písemné formě se dále nevyhotovují a nezasílají.

Přijatým uchazečům oznamuji, že třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků prvních ročníků školního roku 2024/2025 se konají ve středu 19. 6. 2024 od 17 hodin v naší škole.

Mgr. Miroslav Maršoun - ředitel školy

 

 

×