Jazyková příprava žáků – cizinců na SŠLVT

Organizace jazykové přípravy žáků – cizinců na SŠLVT ODOLENA VODA

CO TO JE JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA (JP)?

 • Slouží k začlenění do středního vzdělávání.
 • Zahrnuje především výuku češtiny jako druhého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají na SŠ.
 • Realizujeme ji na základě rozhodnutí zřizovatele školy (Středočeský kraj) jako škola určená k poskytování jazykové přípravy, a to pro žáky vlastní, i z jiných škol v kraji.

KDO MŮŽE BÝT ZAŘAZEN DO SKUPINY JP?

 • Žáci s cizí státní příslušností (cizinci), kteří se vzdělávají na škole v ČR nejvýše 12 měsíců (počítá se od podání žádosti o zařazení do JP).
 • Ředitel určené školy může na základě vlastního posouzení zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu i jiné žáky (kteří nesplňují podmínky předchozího bodu), a to i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality výuky.
 • Zařazení do skupiny pro JP je možné na základě žádosti (zletilí žáci podávají vlastní, nezletilí prostřednictvím zákonného zástupce). Součástí žádosti je i čestné prohlášení, že žák splňuje uvedenou podmínku.

Jak by měla vypadat žádost?

 • Žádost by však měla obsahovat: jméno a příjmení žáka, datum narození žáka, bydliště v ČR, název školy, kterou žák navštěvuje, obor vzdělání, ročník studia, kontakt na žáka v ČR (telefon, e-mail), kontakt na zákonného zástupce v ČR (telefon, e-mail), přibližná znalost českého jazyka nepovinně (úplný začátečník, začátečník, mírně pokročilý, potřeba odborné slovní zásoby), podpis zákonného zástupce / zletilého žáka.
 • Doporučujeme využít VZOR žádosti o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu na SŠ v češtině a ukrajinštině

JAK BUDE SKUPINA PRO JP ZORGANIZOVÁNA?

 • JP probíhá přednostně mimo dobu vyučování žáka ve své škole, a to 1 x týdně každé pondělí od 15:00 hod., min. pro 5 žáků s nárokem na JP a maximálně 15 žáků s nárokem na JP.
 • JP probíhá jak osobním způsobem, tak distančním synchronním způsobem, pokud nemohou být všichni žáci ve skupině osobně přítomni (např. z důvodu přejezdu).

CO ZAJIŠŤUJE ŽÁKOVA ŠKOLA?

 • Zajistí přístup k informačním technologiím ve škole pro účast na JP konané distančním synchronním způsobem.
 • Zjišťuje úroveň znalosti češtiny žáka a informuje o ní určenou školu.
 • Do dokumentace školy zaznamenává rozsah absolvované jazykové přípravy.
 • Spolupracuje s určenou školou, vyměňují si informace o žákovi a jeho postupu v rámci JP.


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Václav Švehla – KOORDINÁTOR INKLUZE ŽÁKŮ S OMJ

e-mail: svehla@sslvt.cz

tel.: 266 724 410

×