PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Informace o přijímacím řízení do 1. ročníků:
1. Přihlášky ke vzdělávání – studiu
V tomto školním roce se podávají dvě samostatné přihlášky s uvedením priority škol. Přihlášky se podávají do 1. 3. 2023, resp. do 2. 3. 2023 osobně v kanceláři školy (pracovní dny 8.00-15.00 hod.) nebo doporučeným dopisem na adresu:
Střední škola letecké a výpočetní techniky, U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda
Přihlášky ke studiu obdrží uchazeč na své základní škole nebo si ji může stáhnout ze stránek MŠMT. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Lékařské potvrzení na přihlášce je nutné u všech oborů.
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou ke studiu odevzdá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Uchazeč si může vybrat dva různé obory na naší škole. V přihlášce vyplní na prvním místě naši školu a
první vybraný obor a na druhém místě naši školu a druhý vybraný obor. Pro oba obory musí být na přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Další informace naleznete zde. 

×