PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné dne 10. 5. 2024 v době od 9:00 do 12:00.

 

OBOR:

23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření mechanik opravář letadel naleznete zde.

23-45-L/02 Letecký mechanik naleznete zde.

18-20-M/01 Informační technologie – zaměření správce operačních systémů naleznete zde. 

23-41-M/01 Strojírenství – zaměření letecká technika naleznete zde. 

 

PŘÍLOHY:

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Nový informační web – Přijímací zkoušky – Jaro 2024
 https://www.prihlaskynastredni.cz/


DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://www.dipsy.cz/

 

 

×