Ukončení platnosti certifikátu

Všechny vydané certifikáty kurzu základního výcviku (až do 12/2020), mají pozastavenou platnost a budou organizací SŠLVT posuzovány individuálně. Nový certifikát bude vydán pouze studentům, kteří plně doloží splnění požadavků NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) A. 1321/2014, 147.A.200.

Pro více informací kontaktujte:

Jan Trnka
(trnka.j@sslvt.cz, +420 724 249 868)

×