Národní plán doučování

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

leták národní plán obnovy

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

Co je to Národní plán doučování?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.a je financován Evropskou unií. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Týká se doučování i naší školy?
Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. Školy obdržely finanční prostředky podle předem daného koeficientu. Podpora doučování probíhá na naší škole již od první fáze od 1. 9. do 31. 12. 2021, pokračuje i v navazujícím období od 1.1. 2022 do 31. 8. 2022.

Kdo bude moje dítě doučovat?
Doučování budou vést učitelé naší školy formou individuální nebo skupinové výuky.

Je doučování povinné?
Žáci jsou do doučování zařazováni z rozhodnutí školy a není součástí povinné školní docházky. Záleží především na domluvě s konkrétním vyučujícím. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit
něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří pomáhají.

Co dělat v případě zájmu?
Můžete rovnou oslovit vyučující (osobně, přes Komens či email) a domluvit se s nimi, o jakou
oblast (předmět) máte zájem.

Doučování je pro žáky zdarma.

Seznam doučování školní rok 2022/2023

×