Oznámení:

Termíny opravných a doklasifikačních zkoušek v srpnu 2016 naleznete v pokynu ředitele školy č.18/2016Informace o druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním roce 2015/2016


Ředitelství školy oznamuje, že od 9. 5. 2016 do 31. 8. 2016 přijímá do 1. ročníku žáky v druhém kole přijímacího řízení do maturitních oborů studia ? obor 23-45-L/02 Letecký mechanik, 18-20-M/01 Informační technologie, 23-41-M/01 Strojírenství a učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik ? Mechanik opravář pro letadla.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy, bez přijímací zkoušky. Přihlášky ke studiu s potvrzením od lékaře zašlete doporučeným dopisem na adresu školy, popř. doručte osobně do sekretariátu školy. Bližší informace na tel. čísle 283970477, 606426950.


Vítejte na stránkách SŠLVT. Upozorňujeme na novou virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde


© 2008-2016 sslvt.cz
Tvorba webových stránek - StudioInternet