Vítejte na stránkách Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

 

Školy, která se snaží udržet a dále rozvíjet tradice českého letectví v podminkách EU.
Prijďte mezi nás a svěřte start Vaší profesní kariéry do našich rukou.

 

Oznámení:

Informace o výsledcích písemné a praktické části závěrečných zkoušek MO3 ke stažení zde.

 

Informace pro přijaté uchazeče ke studiu od 1. 9. 2019

Oznamujeme zákonným zástupcům Všech přijatých uchazečů ke studiu, kteří doručili do naší školy ZÁPISOVÝ LÍSTEK, že termín konání třídní schůzky je stanoven na čtvrtek dne 20. června 2019 od 17.00 hodin. Účast nutná. Na schůzce obdržíte veškeré informace o studiu a organizací zahájení školního roku 2019/2020 na naší škole.

Mgr. Miroslav Maršoun, ředitel školy

 

Informace pro uchazeče o studium

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení od 16. května do 31. srpna 2019 v těchto oborech:

MATURITNÍ OBORY:

Letecký mechanik kód 23-45-L/02 -  5 volných míst

Informační technologie kód 18-20-M/01 a

Strojírenství kód  23-41-M/01  - 1 volné místo

 (kombinovaná třída)

UČEBNÍ OBOR:          

Strojní mechanik – Mechanik opravář pro letadla kód 23-51-H/01  - 19 volných míst.

Ve 2. kole budou žáci přijímáni průběžně. Jediným kritériem budou výsledky ze základní školy a počet volných míst v daném oboru (třídě).

Počet volných míst bude průběžně aktualizován.

 

Informace pro rodiče žáků

Oznamuji, že z důvodu výrazného zdražení cen nakupovaných potravin se v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů od 1. září 2019 zvyšuje platba za celodenní stravování ubytovaných žáků v domově mládeže na 96,- Kč/den a platba za oběd pro neubytované žáky v domově mládeže na 30,- Kč/den.

                                                                                                     Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

                                                                                                                 ředitel školy

 

Došlo k aktualizaci systému Bakaláři a vzhledem k přenosu osobních dat je od nové verze podmínkou šifrovaná komunikace. Proto jsme jako škola zavedli vlastní certifikát. V prohlížeči budete varováni, ale mužete bezpečně pokračovat (i když se tato volba hlásí jako nedoporučená), popřípadě doporučujeme přidat vyjímku pro tyto stránky.

 

Upozorňujeme na virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde.

 

Aktuality

Tématické dny "Nad oblaky"

logo ikap

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  (IKAP)

                     Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

logoskola

     V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

     Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

Číst dál...

Přes bariéry s Policií

Dne 28.3.se naši studenti 4.ročníků zúčastnili sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka, který v důsledku onkologické léčby přišel o pravou ruku a částka bude použita na nákup bionické ruky, která zlepší kvalitu jeho života.
Studenti se do akce zapojili s nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 20žáků z celkového počtu 46 žáků 4.ročníků. Náš žák Vojtěch Kotek se dokonce s celkovými 65b umístil na krásném 3.místě ze všech středních škol v regionu. Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1/2roku a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.
Test obsahoval:
1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

Číst dál...

Bezmotorová akrobacie - Adam Toman

Akrobacie, jak jistě mnozí z vás vědí, je nejvyšší možné letecké umění, které lze na nebi předvést. Akrobatické prvky v ní obsažené jsou velmi náročné a vyžadují značné dovednosti pilota. Obecně ji lze dělit na motorovou a na bezmotorovou, přičemž každou kategorii lze rozdělit dle obtížnosti létání: Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited. První tři obtížnosti jsou v České republice létány pouze na národní úrovni. Advanced a Unlimited se létají na úrovni mezinárodní.
V rámci každého letu na akrobatických bezmotorových závodech je větroň vyvlečen za motorovým letadlem typicky do výšky 1200-1400 metru nad zemí. Po odpoutání od vlečného letadla je ve vyhrazeném letovém prostoru zahájena akrobacie. Tento prostor není velký (krychle s délkou hrany 1000 metrů, umístěná 200-400 metrů nad zemí) a klade vysoké nároky na přesnost a ladnost pilotáže i umístění sestavy v tomto prostoru, což je hodnoceno. Létané sestavy jsou dvojího typu. Povinné sestavy jsou vyhlášeny několik měsíců před závodem a soutěžící si ji může natrénovat. Oproti tomu tajné sestavy si pilot natrénovat nemůže, protože se je dozví během soutěže.

photo 33

Číst dál...

Návštěva zástupce ČVUT

Jako každý rok, tak i letos se do naší školy přijel podívat zástupce ČVUT z Prahy, který studentům čtvrtých ročníků přijel nastínit možnost dalšího vzdělávání. Naši studenti se velmi často po absolvování maturitního oboru na naší škole rozhodují právě pro vysokoškolské studium na ČVUT, a proto se snažíme, aby se o dané instituci dozvěděli co nejvíce informací přímo z první ruky. Akce probíhala v prostorách školy formou diskuze, kdy se studenti ptali a zjišťovali, co je nejvíce u daných oborů zajímalo. Celá diskuze byla zaměřena na nutnost technického vzdělání v leteckém průmyslu.

Soutěž Wings of Future

Soutěž byla pořádána ČVUT-FS a SČLP 22. března 2019 v prostoru skleněné auly ČVUT-FS. Od 10 hodin probíhala registrace a tréninkové lety. Celkem se zúčastnilo 9 týmů z Čech, stejná soutěž probíhala současně i na Moravě. Týmy byly rozděleny do dvou skupin.
Naši školu reprezentovali 3 žáci: Matouš Adam, Jan Janeček a Adam Toman.
První disciplínou byl let po trati s otočkou a předávkou letícího modelu. Měřil se nejkratší čas proletění trati, k dispozici měli soutěžící tři pokusy. Naše trio dokázalo zdolat trať ve vynikajícím čase 15,04 s, což byl čas o 7 s rychlejší v porovnání s dalším týmem.
Další disciplínou byl let na vzdálenost. Vypouštění kluzáku bylo provedeno pomocí desky, celkem bylo 5 pokusů. Také v této disciplíně nenašel náš tým důstojnou konkurenci a jako jediný narážel do protilehlé stěny. I s tímto omezením doletu zvítězil o více než 2 m.
Tým Sokoli Aero zvítězil v obou technických disciplínách a zaslouženě získal odměnu 12 000 Kč.
Ve „slohové“ kategorii „Vize letectví v roce 2040“ byla naše práce zaměřena pouze na technickou stránku, a tak na oceněná místa to tentokrát nestačilo.
Soutěž Wings of Future aktivovala zájem žáků a spojila manuální zručnost s teorií a koordinací pohybů při letu kluzáku.
Doufám, že se uskuteční i avizovaná soutěž tří nejlepších týmů z Čech a Moravy na podzim tohoto roku.

Zdeněk Cinert

Exkurze do Polska: Osvětim – Krakov - Vělička – muzeum letectví

Ve dnech 26. a 27. března podnikla naše škola s vybranými žáky zejména 2. a 3. ročníků zahraniční exkurzi do Polska. První den byl cílem cesty koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim I. a Osvětim II. Birkenau, kde se podrobně seznámili s hrůznou tragédií nejen holocaustu, ale i polského národa, s místem, jenž zanechává stopy na duši, s místem, kde tuhne v žilách krev.
Následně se přesunuli do polského královského města Krakow a strávili zde večer prohlídkou historického jádra města, především královského hradu Wavel a katedrály sv. Stanislava a sv. Václava. Ve velmi pěkném a dobře situovaném ubytování blízko centra města mnozí usínali v myšlenkách na zmařené životy.

Číst dál...

Letecký sportovec ČR za rok 2018

Dne 14. února 2019 se v Praze v Divadle Image konalo vyhlášení nejlepších leteckých sportovců ČR za rok 2018.
Tito sportovci jsou bohužel ve stínu zájmu většiny televizí. O propagaci sportu se aktivně stará TV Airzone, která přehlídku pořádala.

Naše škola byla požádána o předvedení kluzáků Wings of future v průběhu celé akce. Předvedení se výborně zhostili studenti Adam Toman a Matouš Adam. Své umění s letadlem si vyzkoušel i Martin Šonka, mistr světa v Red Bull Air Race.

Předvedení modelů bylo odměněno potleskem a přispělo k příjemné atmosféře během večera.

FI2A9797

Číst dál...