Vítejte na stránkách Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

 

Školy, která se snaží udržet a dále rozvíjet tradice českého letectví v podminkách EU.
Přijďte mezi nás a svěřte start Vaší profesní kariéry do našich rukou.

 

Videoprezentace školy

Ve spolupráci s televizí Kralupy jsme si pro Vás připravili malé povídání o naší škole.

Přes tento odkaz se můžete podívat na video.

https://youtu.be/IdyYDjvfonA

Budeme rádi, když nás navštívíte. 

 

Informace pro uchazeče o studium

 

Informace o změně termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 15. února 2021 Vám oznamuji, že výsledky přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů o studium do 1. ročníku školního roku 2021/2022 dle přidělených registračních kódů budou na našich www.stránkách vyvěšeny dne 19. května 2021 místo původních termínů 22. 4. a 28.4.2021.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč a jeho zákonný zástupce odevzdáním Zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 2.6.2021.

 

Mgr. Miroslav Maršoun v.r.

ředitel školy

 

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek u maturitních oborů v přijímacím řízení na školní rok 2021/2022 naleznete zde. 

 

Kriteria přijímacího řízení naleznete zde.

 

 

Informace pro žáky  a zákonné zástupce

 

Informace o vzdělávání žáků od 26. 4. 2021

     Oznamuji, že od 26.04.2021 je rozhodnutím MZ ČR a MŠMT ČR povoleno prezenční praktické vyučování, konání maturitních a závěrečných zkoušek a skupinové konzultace do počtu 6ti žáků.

  • praktické vyučování bude probíhat dle stanoveného platného rozvrhu jednotlivých tříd
  • prioritou je ukončení studia končících ročníků, maturitní a závěrečné zkoušky, s tím spojené akce a následně praktické vyučování dalších ročníků
  • z výše uvedeného důvodu bude praktické vyučování žáků třídy LM3A ve dnech od 26. 4. do 29. 4. 2021 a žáků třídy LM1B ve dnech 30. 4. a 3. 5. 2021 pokračovat distančním způsobem asynchronní formou zadáním úkolů
  • teoretické vyučování probíhá i nadále distančním způsobem s možností již uvedených konzultací ve škole
  • o případných dalších změnách vydaných MŠMT dle epidemiologické situace Vás budu předem informovat
  • celodenní stravování pro ubytované žáky v DM, kteří se účastní pravidelného prezenčního praktického vyučování bude přihlášeno automaticky, neubytovaní žáci si přihlašují obědy sami

Mgr. Miroslav Maršoun v.r.

ředitel školy

 

Informace pro žáky účastnícíh se skupinových a individuálních konzultací ve škole

Oznamuji, že pro ubytované žáky, kteří se v následujícím období zúčastní individuálních a skupinových konzultací ve škole, popř. v dílnách školy, bude v případě potřeby po předchozí telefonické domluvě na tel.č. 283 971 510  zajištěno ubytování v domově mládeže.

Celodenní stravování pro ubytované žáky a oběd pro neubytované žáky si žáci na dobu konání konzultací objednávají v jídelně školy sami.

 

Mgr. Miroslav Maršoun v.r.

ředitel školy

 

Informace pro žáky  a jejich zákonné zástupce k testování Covid-19 Ag testy v domově mládeže, v dílnách a ve škole

 

Vzhledem k současné situaci byl změněn termínový kalendář, který naleznete zde. 

 

 

Informace o organizaci studia a ukončení závěrečných ročníků naleznete zde.

 

Organizace vzdělávání žáků od 1. března 2021

V  souladu s krizovým opatřením vlády České republiky oznamuji, že od pondělí 1. března 2021 do odvolání bude i nadále probíhat distanční vyučování žáků dle stanoveného platného rozvrhu, za současných pravidel stanovených na období od 27. prosince 2020 do 28.ledna 2021, včetně prezenčních individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) a komisionálních doklasifikačních a opravných zkoušek žáků končících ročníků. Komisionální zkoušky proběhnou online v již stanovených termínech. Žák v době konání zkoušky je omluven z vyučování.

Doklasifikační zkoušky žáků nižších ročníků (nejsou komisionální) proběhnou v průběhu vyučování dle stanoveného harmonogramu.

Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

ředitel školy

 

 

Organizace vzdělávání žáků od 1. února 2021

V  souladu s usnesením Vlády České republiky a přijetí krizových opatření oznamuji, že od pondělí 1. února 2021 do odvolání bude i nadále probíhat distanční vyučování za současných pravidel stanovených na období od 27. prosince 2020 do 28.ledna 2021, včetně prezenčních individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

 

Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

ředitel školy

 

Organizace vzdělávání žáků od 25. do 28. ledna 2021

V  souladu s usnesením Vlády České republiky a přijetí krizových opatření oznamuji, že v období od 25. do 28. ledna 2021 bude i nadále probíhat distanční vyučování za současných pravidel stanovených na  období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021, včetně prezenčních individuálních konzultací (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Zhodnocení výsledků vzdělávání a chování za 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhne na zasedání pedagogické rady dne 25. 1. 2021.

Obsah vysvědčení bude zpřístupněn ve školním informačním systému Bakalář ve čtvrtek dne 28. 1. 2021.

Výpis vysvědčení předá žákovi třídní učitel při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, nejpozději však třetí vyučovací den.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny – výuka neprobíhá.

Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

ředitel školy

 

V rámci Opatření PES pro oblast školství stupně 5 jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Podrobnosti zde.

 

 

Organizace vzdělávání žáků od 11. do 22. ledna 2021

V  souladu s usnesením Vlády České republiky a přijetí krizových opatření oznamuji, že v období od 11. do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat vyučování za současných pravidel stanovených na  období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Případné konzultace bude koordinovat ing. Martinů po dohodě s vyučujícím daného předmětu s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

ředitel školy

 

Informace pro zákonné zástupce ubytovaných žáků v domově mládeže.

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že z důvodu vyšších přeplatků na účtech ubytovaných žáků v domově mládeže není nutné provést lednovou platbu na měsíc únor 2021 za ubytování a stravování vašeho(ší) syna(dcery).

Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

ředitel školy

 

Organizace vzdělávání žáků od pondělí 4. ledna 2021

V souladu s usnesením Vlády České republiky a přijetí krizových opatření bude od pondělí 4. ledna 2021 probíhat teoretické a praktické vzdělávání žáků distančním způsobem dle stanoveného platného rozvrhu jednotlivých tříd. Vyučování zahajujeme rozvrhem v lichém týdnu.

V případě, že tato přijatá opatření budou pokračovat i nadále v průběhu měsíce ledna 2020, bude žákům třídy LM4A v období 11. - 15. 1. 2021 a žákům třídy LM4B v období 18. - 22. 1. 2021 zrušena odborná praxe a bude nahrazena teoretickým vzděláváním v rozsahu platného rozvrhu na tento týden.

O případných změnách v oblasti vzdělávání ve středních školách, které vyplynou z dalších vládních opatření, budu neprodleně informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím Komens.

Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

ředitel školy

 

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků k provozu školy od pondělí 7. prosince 2020

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků k provozu školy od středy 25. litopadu 2020

 

Průběh a zajišťování vzdělávání žáků v době od 2. 11. do 20. 11. 2020

Pokyn ředitele č. 25/2020 ze dne 14. října 2020 - Průběh a zajišťování vzdělávání žáků v době od 14.10. do 1.11.2020

ORGANIZACE VÝUKY PŘI DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Pokyn ředitele č. 23/2020 ze dne 2. září 2020 - Průběh a zajištění vzdělávání žáků v době od 5.10. do 18.10. 2020

Pokyn ředitele č. 19/2020 ze dne 7. září 2020 - Opatření směřující k zamezení šíření nákazy koronavirem ve škole

Pokyn ředitele č. 17/2020P ze dne 27. srpna 2020 - Hygienická a provozní pravidla vzhledem ke COVID 19

                                               

Upozorňujeme na virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde.

 

Aktuality

Studentské Trenérské Centrum (STC) hledá nové studenty s vášní pro moderní technologie!

Studentské Trenérské Centrum (STC) hledá nové studenty s vášní pro moderní technologie! STC je program od společnosti Microsoft, který pomáhá po dobu dvou let nadaným středoškolákům v seberozvoji.

STCčkaři jsou studenti středních škol, kteří se rozhodli, že chtějí při střední škole dělat něco navíc, co dává smysl a má vliv. Vědomosti získávají přes online webináře, které pro ně pořádají zkušení profesionálové na témata Office 365, programování v Azure, Azure IT Pro, Minecraft: Education Edition a komunikační a prezentační dovednosti. Vědomosti předávají dál, třeba na blogu studuj.digital. Mají přímý přístup k zajímavým akcím Microsoftu které pomáhají pořádat - jako je EDU Day, Student Day nebo Roadshow pro školy. STCčkaři za svou aktivitu získávají vouchery na mezinárodně uznávané certifikace a mohou tak prokázat získanou odbornou znalost, což je dělá výraznější na trhu práce.

Přihlas se do 3. listopadu na aka.ms/STC2021 a staň se důležitou součástí komunity Microsoft!

Pokud se chceš dozvědět více, sleduj nás na našem Facebooku, nebo Instagramu. 😎

122444843 633182097325609 1589940550265028598 n

122448429 537462737117901 2547158050501812818 n

 

Festival svobody na SŠLVT

I naše škola se přidává k oslavám 30. Výročí sametové revoluce a vybízí naše studenty k zamyšlení nad tím, co nám Sametová revoluce přinesla, zda splnila naděje, které do ní předešlé generace studentů vkládaly a za co vlastně můžeme, být vděční.
S radostí jsme podpořili naše studenty v akci Sametový happening o velké přestávce, kdy zástupci studentů přednesou své projevy a symbolicky si zazvoníme klíči.
Dále se bude na naší škole konat debata s okresním aktérem sametové revoluce a tehdejším aktivním členem OF panem RNDr. Vlastimilem Krausem, Csc.
Od 2.12. u nás také budou studenti a návštěvníci školy vidět interaktivní výstavu Střípky revoluce - výstava na čtrnácti panelech studentům nejen představí průběh sametové revoluce, ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky kterým ožijí v mobilních telefonech. Namíříte-li mobil na panel, objeví se vám na displeji video s dobovými i pamětnickými videi a zábavnými animacemi.

Návštěva Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019

logo projekt

Ve dnech 1. a 2. 11. 209 se v doprovodu výchovné poradkyně Ing. Martinů a kariérové poradkyně Mgr. Hohlbergerové vydalo 5 žáků 4. ročníků do Brna na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. V pondělí 1.11. jsme kolem poledního dorazili do Brna, po ubytování jsme se vydali objevovat krásy a kulturní rozmanitost Brna, při kterém nám přálo krásné podzimní počasí. Druhý den ráno jsme společně vyrazili na brněnské výstaviště, kde se veletrh pořádal. Žáci si zde mohli prohlédnout, co různé vysoké školy nabízí, či se jít podívat na jednu z mnoho přednášek. Školy měli stánky různých typů a velikostí a některé z nich byli velmi poutavé a zajímavé. Z mnoha vysokých škol, které se na veletrhu nacházeli, mohu zmínit např. ČVUT nebo Vysoké učení technické v Brně. Osobně mě nejvíce zaujalo právě zmíněné ČVUT a Univerzita Hradec Králové.Večerní příjezd do Prahy proběhl bez komplikací. Žáků se veletrh líbil a mnohým z nich pomohl rozhodnout se v tom, jakou cestou chtějí pokračovat a na jakou vysokou školu se přihlásit. Pedagogové si rozšířili vědomosti z kariérového poradenství a navázali nové kontakty se zástupci VŠ např. pro konání workshopů a jejich prezentací na naší škole. Celá návštěva byla financována z projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II. - Zkvalitnění výuky na SŠLVT Odolena Voda.

Daniel Klein - ITS4

 

Přes bariéry s policií ČR - Bezpečná společnost

Dne 25.9.2019 se naši studenti 4.ročníků zúčastnili, již po druhé, sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené a vyhlášena Policií ČR pouze pro Středočeský kraj.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka ( 25let), který v důsledku vážné autonehody ochrnul a finanční částka bude využita na jeho rehabilitace a rehabilitační přístroj tak, aby se mohl v budoucnu postavit na vlastní nohy a výrazně tím zlepšit kvalitu svého života.
Studenti se do akce zapojili s velkým nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 14 žáků z celkového počtu 24 žáků 4.ročníků, což je neuvěřitelná úspěšnost téměř 60%.
Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1rok a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.

Test obsahoval:

1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

odolena voda2

Číst dál...

Studijně-poznávací zájezd do Skotska

V dnech 16. -23. 6. 2019 se skupina 28 žáků naší školy vydala na cestu do Skotska. První den jsme strávili v malebném Amsterdamu, projeli se vyhlídkovou lodí po grachtech, prošli se po historickém centru a navštívili známé tržiště. Večer jsme se vypravili luxusní lodí na šestnáctihodinovou plavbu po Severním moři do Newcastlu. Počasí nám přálo,takže si každý plavbu užil buď na palubě  nebo v útulné kajutě. Druhý den již následoval nabitý program prohlídek opatství, hradů, katedrál a bývalých i současných královských sídel ve  městech Stirling, hlavním městě  Edinburgh a univerzitním městečku  St. Andrews. Žáky nadchl na světě jediný lodní výtah Falkirk Wheel, návštěva nejstarší skotské palírny ,výlet k jezeru Loch Ness i na hrad kde se točil Harry Potter. Žáci si užili pohostinnosti  hostitelských rodin a odvezli si nezapomenutelné zážitky.

IMG 3058

Číst dál...

Tématické dny "Nad oblaky"

logo ikap

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  (IKAP)

                     Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

logoskola

     V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

     Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

Číst dál...

Přes bariéry s Policií

Dne 28.3.se naši studenti 4.ročníků zúčastnili sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka, který v důsledku onkologické léčby přišel o pravou ruku a částka bude použita na nákup bionické ruky, která zlepší kvalitu jeho života.
Studenti se do akce zapojili s nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 20žáků z celkového počtu 46 žáků 4.ročníků. Náš žák Vojtěch Kotek se dokonce s celkovými 65b umístil na krásném 3.místě ze všech středních škol v regionu. Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1/2roku a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.
Test obsahoval:
1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

Číst dál...