Vítejte na stránkách Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

 

Školy, která se snaží udržet a dále rozvíjet tradice českého letectví v podminkách EU.
Prijďte mezi nás a svěřte start Vaší profesní kariéry do našich rukou.

 

Oznámení:

Provoz školy ve dnech 28.10.2019   - 1.11.2019

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat, že v době podzimních prázdnin 29. a 30. října 2019 bude upraven provoz školy

Úřední hodiny sekretariátu jsou stanoveny od 8 do 12 h.

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 na základě pokynu ředitele č. 19/ 2019 bylo stanoveno ředitelské volno.

Žáci jsou povinni v některém ze dnů ředitelského volna navštíví svoji základní školu a  předat informace o naší škole.

                        

                                                                                                    Mgr. Miroslav Maršoun, v.r.

                                                                                                                 ředitel školy

 

 

Informace pro rodiče žáků

Oznamuji, že z důvodu výrazného zdražení cen nakupovaných potravin se v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů od 1. září 2019 zvyšuje platba za celodenní stravování ubytovaných žáků v domově mládeže na 96,- Kč/den a platba za oběd pro neubytované žáky v domově mládeže na 30,- Kč/den.

                                                                                                     Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

                                                                                                                 ředitel školy

 

Od nového školního roku je nová adresa školy v systému Bakaláři: https://sslvt.bakalari.cz

 

Upozorňujeme na virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde.

 

Aktuality

Přes bariéry s policií ČR - Bezpečná společnost

Dne 25.9.2019 se naši studenti 4.ročníků zúčastnili, již po druhé, sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené a vyhlášena Policií ČR pouze pro Středočeský kraj.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka ( 25let), který v důsledku vážné autonehody ochrnul a finanční částka bude využita na jeho rehabilitace a rehabilitační přístroj tak, aby se mohl v budoucnu postavit na vlastní nohy a výrazně tím zlepšit kvalitu svého života.
Studenti se do akce zapojili s velkým nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 14 žáků z celkového počtu 24 žáků 4.ročníků, což je neuvěřitelná úspěšnost téměř 60%.
Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1rok a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.

Test obsahoval:

1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

odolena voda2

Číst dál...

Studijně-poznávací zájezd do Skotska

V dnech 16. -23. 6. 2019 se skupina 28 žáků naší školy vydala na cestu do Skotska. První den jsme strávili v malebném Amsterdamu, projeli se vyhlídkovou lodí po grachtech, prošli se po historickém centru a navštívili známé tržiště. Večer jsme se vypravili luxusní lodí na šestnáctihodinovou plavbu po Severním moři do Newcastlu. Počasí nám přálo,takže si každý plavbu užil buď na palubě  nebo v útulné kajutě. Druhý den již následoval nabitý program prohlídek opatství, hradů, katedrál a bývalých i současných královských sídel ve  městech Stirling, hlavním městě  Edinburgh a univerzitním městečku  St. Andrews. Žáky nadchl na světě jediný lodní výtah Falkirk Wheel, návštěva nejstarší skotské palírny ,výlet k jezeru Loch Ness i na hrad kde se točil Harry Potter. Žáci si užili pohostinnosti  hostitelských rodin a odvezli si nezapomenutelné zážitky.

IMG 3058

Číst dál...

Tématické dny "Nad oblaky"

logo ikap

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  (IKAP)

                     Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

logoskola

     V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

     Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

Číst dál...

Přes bariéry s Policií

Dne 28.3.se naši studenti 4.ročníků zúčastnili sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka, který v důsledku onkologické léčby přišel o pravou ruku a částka bude použita na nákup bionické ruky, která zlepší kvalitu jeho života.
Studenti se do akce zapojili s nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 20žáků z celkového počtu 46 žáků 4.ročníků. Náš žák Vojtěch Kotek se dokonce s celkovými 65b umístil na krásném 3.místě ze všech středních škol v regionu. Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1/2roku a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.
Test obsahoval:
1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

Číst dál...

Bezmotorová akrobacie - Adam Toman

Akrobacie, jak jistě mnozí z vás vědí, je nejvyšší možné letecké umění, které lze na nebi předvést. Akrobatické prvky v ní obsažené jsou velmi náročné a vyžadují značné dovednosti pilota. Obecně ji lze dělit na motorovou a na bezmotorovou, přičemž každou kategorii lze rozdělit dle obtížnosti létání: Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited. První tři obtížnosti jsou v České republice létány pouze na národní úrovni. Advanced a Unlimited se létají na úrovni mezinárodní.
V rámci každého letu na akrobatických bezmotorových závodech je větroň vyvlečen za motorovým letadlem typicky do výšky 1200-1400 metru nad zemí. Po odpoutání od vlečného letadla je ve vyhrazeném letovém prostoru zahájena akrobacie. Tento prostor není velký (krychle s délkou hrany 1000 metrů, umístěná 200-400 metrů nad zemí) a klade vysoké nároky na přesnost a ladnost pilotáže i umístění sestavy v tomto prostoru, což je hodnoceno. Létané sestavy jsou dvojího typu. Povinné sestavy jsou vyhlášeny několik měsíců před závodem a soutěžící si ji může natrénovat. Oproti tomu tajné sestavy si pilot natrénovat nemůže, protože se je dozví během soutěže.

photo 33

Číst dál...

Návštěva zástupce ČVUT

Jako každý rok, tak i letos se do naší školy přijel podívat zástupce ČVUT z Prahy, který studentům čtvrtých ročníků přijel nastínit možnost dalšího vzdělávání. Naši studenti se velmi často po absolvování maturitního oboru na naší škole rozhodují právě pro vysokoškolské studium na ČVUT, a proto se snažíme, aby se o dané instituci dozvěděli co nejvíce informací přímo z první ruky. Akce probíhala v prostorách školy formou diskuze, kdy se studenti ptali a zjišťovali, co je nejvíce u daných oborů zajímalo. Celá diskuze byla zaměřena na nutnost technického vzdělání v leteckém průmyslu.

Soutěž Wings of Future

Soutěž byla pořádána ČVUT-FS a SČLP 22. března 2019 v prostoru skleněné auly ČVUT-FS. Od 10 hodin probíhala registrace a tréninkové lety. Celkem se zúčastnilo 9 týmů z Čech, stejná soutěž probíhala současně i na Moravě. Týmy byly rozděleny do dvou skupin.
Naši školu reprezentovali 3 žáci: Matouš Adam, Jan Janeček a Adam Toman.
První disciplínou byl let po trati s otočkou a předávkou letícího modelu. Měřil se nejkratší čas proletění trati, k dispozici měli soutěžící tři pokusy. Naše trio dokázalo zdolat trať ve vynikajícím čase 15,04 s, což byl čas o 7 s rychlejší v porovnání s dalším týmem.
Další disciplínou byl let na vzdálenost. Vypouštění kluzáku bylo provedeno pomocí desky, celkem bylo 5 pokusů. Také v této disciplíně nenašel náš tým důstojnou konkurenci a jako jediný narážel do protilehlé stěny. I s tímto omezením doletu zvítězil o více než 2 m.
Tým Sokoli Aero zvítězil v obou technických disciplínách a zaslouženě získal odměnu 12 000 Kč.
Ve „slohové“ kategorii „Vize letectví v roce 2040“ byla naše práce zaměřena pouze na technickou stránku, a tak na oceněná místa to tentokrát nestačilo.
Soutěž Wings of Future aktivovala zájem žáků a spojila manuální zručnost s teorií a koordinací pohybů při letu kluzáku.
Doufám, že se uskuteční i avizovaná soutěž tří nejlepších týmů z Čech a Moravy na podzim tohoto roku.

Zdeněk Cinert