Vítejte na stránkách Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

 

Školy, která se snaží udržet a dále rozvíjet tradice českého letectví v podminkách EU.
Prijďte mezi nás a svěřte start Vaší profesní kariéry do našich rukou.

 

Oznámení:

Informace pro rodiče žáků

Došlo k aktualizaci systému Bakaláři a vzhledem k přenosu osobních dat je od nové verze podmínkou šifrovaná komunikace. Proto jsme jako škola zavedli vlastní certifikát. V prohlížeči budete varováni, ale mužete bezpečně pokračovat (i když se tato volba hlásí jako nedoporučená), popřípadě doporučujeme přidat vyjímku pro tyto stránky.

Upozorňujeme na virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde

Aktuality

Výlet LM3B na Pražský hrad

U příležitosti 100. výročí založení Československa se třída LM 3b účastnila dne 10. 10. 2018 mimořádné prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu. Průvodci nás zajímavým výkladem provedli Matyášovou bránou, Sloupovou síní, Rothmayerovým sálem, Klínovou chodbou, Španělským sálem a Rudolfovou galerií . V prostorách Pražského hradu jsme shlédli tematické výstavy „ Tož to kupte“ a „ Stráž na Hradě pražském. Cestou zpět jsme shlédli výstavu dobových fotografií na Václavském náměstí a v ulici Na Poříčí. Exkurze se vydařila a obohatila naše znalosti z dějepisu a občanské nauky.

Mgr. Literová

 

Číst dál...

Oslavy 60. výročí školy

Při příležitosti 60. výročí založení Střední školy letecké a výpočetní techniky v Odoleně Vodě se uskutečnil 27. 09. 2018 Den otevřených dveří. Během „NAŠEHO“ dne jsme se snažili široké veřejnosti představit školu a poukázat na kvality a možnosti, které studium u nás nabízí. Slavnostní zahájení celé akce proběhlo v tělocvičně před zraky pedagogů, studentů a hostů. Zavítaly k nám i velmi důležité osoby, které stojí jak za vznikem školy, tak za spoluprací s krajským úřadem. Nejen pro tyto hosty, ale i pro bývalé zaměstnance jsme připravili možnost užít si vyhlídkové lety, které díky příznivému počasí byly opravdu vydařené a byl o ně obrovský zájem.

Číst dál...

Středoškolský pohár "CORNY"

Dne 25. září jsme se zúčastnili okresního kola Středoškolského poháru v atletice "CORNY", které se konalo v Houšťce ve Staré Boleslavi. Naši reprezentanti vyhráli 2 disciplíny: skok do výšky Wertheim 180 cm, Rýdl 400 m. I další členové našeho družstva podali dobré výkony, a tak jsme obsadili krásné 2. místo za sportovním gymaziem Brandýs. Celkem se zúčastnilo 11 žáků naší školy. Za výbornou reprezentaci všem moc děkuji. Wirth

Pomáháme Nikolce

Jak už je na naší škole dlouholetou tradicí, i letos jsme se zapojili do charitativní akce, která je spojená s nadací „Život dětem“. Dne 19. 9. 2018 jsme prostřednictvím vstřícných studentů vyrazili do ulic pražských, kralupských i odolských a nabízeli všem spoluobčanům možnost zakoupit si předměty s logem nadace, při jejichž koupi podpořili nejen Nikolku, ale také ostatní děti, pro které byly Podzimní srdíčkové dny 2018 výhradně určeny.

Číst dál...

A jsme zpátky z „adapťáku“

Začátkem měsíce záři se žáci prvních ročníků zúčastnili adaptačního kurzu v Outdoorovém Resortu Březová nedaleko Třebíče.
Ihned po příjezdu jsme se ubytovali a krátce nato začal celovíkendový program. Rozdělili jsme se po třídách na čtyři skupiny a ke každé z nich byl přidělen instruktor se zábavným individuálním programem, který byl nabitý k prasknutí. Všichni studenti, pokud nebudu počítat stravovací pauzy, se prakticky vůbec nezastavili. Většina všech aktivit se odehrávala na lanech, kde mnozí z nich překonávali nejen strach z výšek, ale mnohdy i sami sebe. Jelikož se někteří mezi sebou po týdnu školy stále ještě neznali, naši instruktoři se snažili i o prolomení komunikačních bariér a upevnění vazeb v celém kolektivu.

Číst dál...

Středočeské jízdné

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj.
Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Odkaz na další info: http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne

Číst dál...

Kulturní akce třídy LM3A

V březnu 2018 jsme navštívili kostel svatého Klimenta v Odolena Vodě a prohlédli jsme si barokní výzdobu stavby architekta Dienzenhofera i věž.

Číst dál...