Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Vážení žáci, zákonní zástupci žáků,

oznamuji vám, že vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí dne 4. září 2023 od 7.00 hodin ( nástup žáků do školy nejpozději do 6.45 hodin).
Organizace nástupu žáků do školy, včetně nástupu na ubytování v domově mládeže (dále DM), zahájení vyučování proběhne následovně:

 • žáci do 1. ročníků přijatí k ubytování v DM se dostaví společně se svými
  zákonnými zástupci do DM v neděli dne 3. září 2023 od 14.00 do 16.00
  hodin, kdy proběhne vstupní pohovor, podepsání ubytovací smlouvy, seznámení s řádem DM atd.
 • ubytovaní žáci vyšších ročníků se dostaví na ubytování v DM od 17.00 do
  21.00 hodin
 • v pondělí dne 4. září od 7.00 hodin proběhnou třídnické hodiny, při kterých budou žákům sděleny veškeré informace spojené se studiem, včetně školení bezpečnosti, stravování neubytovaných žáků, seznámení s řádem školy atd.
 • výuka žáků všech ročníků začíná v úterý dne 5. září dle platného rozvrhu
  v sudém týdnu (žáci, kteří mají v tomto týdnu praktické vyučování musí mít pracovní oděv a obuv)
 • žáci 1. ročníků se od pátku 8. září do neděle 10. září zúčastní adaptačního kursu, (opětovně upozorňuji zákonné zástupce ubytovaných žáků v DM, že je nutné mít při nástupu na ubytování s sebou oblečení na tento kurs a následně na následující týden pracovní oděv a obuv nutný pro výuku praktického vyučování)
 • další informace k organizaci školního roku 2023/2024 budou uvedeny
  začátkem měsíce září v termínovém kalendáři
 • burza učebnic proběhne v úterý 5.9. od 7:00 hodin v jídelně školy. 
   
  Mgr. Miroslav Maršoun
  ředitel školy v. r.
×