Přestupové zkoušky 2023

Organizace a časový rozvrh přestupových zkoušek školní rok 2022/2023

Datum konání: 29. – 31. května 2023 

 

Český jazyk a literatura

Datum: 30.5.2023

Místnost: A2

Písemná část: 15:00

Ústní část: 16:00

Zkoušející: Mgr. Kubíčková, Bc. Švehla

 

Anglický jazyk

Datum: 31.5.2023

Místnost: C6

Písemná část: 15:00

Zkoušející: Mgr. Adamová

 

Matematika

Datum: 29. 5. 2023

Místnost: B2

Písemná část: 15:00

Zkoušející: Mgr. Vyhnalová

 

 

Podmínky přestupové zkoušky jsou vyvěšeny na webových stránkách školy sslvt.cz.

Vypracovala: Vyhnalová Monika

×