Výsledky přijímacího řízení 2023

Výsledky přijímacího řízení uchazečů o studium do 1. ročníku školního roku 2023/2024 dle přidělených registračních čísel

Obor: 23-41-M/01 Strojírenství, denní forma vzdělávání

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Obor: 23-45-L/02 Letecký mechanik, denní forma vzdělávání

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

 

  • Odevzdání zápisového lístku v případě přijetí bude možné v sekretariátu ředitele školy v úředních dnech vždy od 7:30 do 15:00 hodin.
  • Po termínu odevzdání zápisových lístků vyhoví ředitel takzvanou autoremedurou odvolání v případech, kde to bude možné.

2. kolo přijímacího řízení v roce 2023 bude vyhlášeno pouze v oborech, ve kterých nebude po ukončení 1. kola (včetně odvolacího řízení) naplněna povolená kapacita. Uchazeči budou přijímáni průběžně do naplnění počtu přijímaných žáků v daném oboru. 

×