Výsledky přijímacího řízení-Strojní mechanik

Výsledky přijímacího řízení o studium do 1. ročníku školního roku 2023/2024 dle přidělených registračních čísel

Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik - mechanik opravář letadel, denní forma vzdělávání 

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

×