Právo účastníků při. řízení nahlížet do spisu

Právo účastníků přijímacího řízení nahlížet do spisu

Vážení rodiče,

           oznamuji vám, že podle §36 a §38 zákona 500/2004 Sb., správního řádu, umožníme nahlédnout do spisu po předložení průkazu totožnosti účastníkovi řízení a jeho právnímu zástupci a případně se vyjádřit k podkladům přijímacího řízení v pátek dne 21. dubna 2023 od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně školy.

 

                                                                                                                                                                                             Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

                                                                              ředitel školy

 

×