Informace pro uchazeče o studium

Oznamuji všem zákonným zástupcům uchazečů o studium na naší škole, že v termínu jarních prázdnin 13. – 17. února 2023 je sekretariát ředitele školy uzavřen.

Přihlášky ke studiu v tomto období zasílejte pouze poštou. Od pondělí dne 20. února 2023 bude opět možné přinést přihlášky ke vzdělávání i osobně.

Současně podotýkám, že na 1. str přihlášky musí být podpis uchazeče a zákonného zástupce, schopnost o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání potvrzena ošetřujícím lékařem a na str. 2. klasifikace potvrzena základní školou.

×