Zahájení školního roku 2022/2023

Informace žákům k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení žáci, zákonní zástupci žáků,

              oznamuji vám, že vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek dne 1. září 2022 od 7.00 hodin.

Organizace nástupu žáků do školy, včetně nástupu na ubytování v domově mládeže (dále DM), zahájení vyučování proběhne následovně:

-         žáci do 1. ročníků přijatí k ubytování v DM se dostaví společně se svými zákonnými zástupci do DM ve středu dne 31. 8. 2022 od 14.00 do 16.00 hodin, kdy proběhne vstupní pohovor, podepsání ubytovací smlouvy, seznámení s řádem DM atd.

-         ubytovaní žáci vyšších ročníků se dostaví na ubytování v DM od 17.00 do 21.00 hodin

-         ve čtvrtek dne 1. září od 7.00 hodin proběhnou třídnické hodiny, při kterých budou žákům sděleny veškeré informace spojené se studiem, včetně školení bezpečnosti, stravování neubytovaných žáků, seznámení s řádem školy atd.

-         výuka žáků vyšších ročníků dle platného rozvrhu začíná v pátek dne 2. září dle platného rozvrhu

-         žáci 1. ročníků se od pátku 2. září do neděle 4. září zúčastní adaptačního kursu

-         další informace k organizaci školního roku 2022/2023 jsou uvedeny v termínovém kalendáři

 

Mgr. Miroslav Maršoun

ředitel školy v. r.

×