Schůzka ŠKOLSKÉ RADY

Dne 16. 3. se uskutečnila ustavující schůzka nově zvolené školské rady ve složení Mgr. Dana Hohlbergerová (za ped.pracovníci), Ing. Igor Kukliš (za zřizovatele), p. Martin Pozler (za ped. pracovníky), p. Jakub Klečka (za zletilé žáky), pí Irena Byrtusová (za nezletilé žáky), p. Samuel Volpe (za zřizovatele) na které byl projednán Jednací řád ŠR a zvolen předseda (Mgr. Dana Hohlbergerová) a místopředseda ŠR (p. Martin Pozler). Na schůzku byl přizván ředitel školy Mgr. Miroslva Maršoun, který přítomné seznamil s aktuální situací na škole. Bližší informace zde.

×