Pro uchazeče o studium - cizince

V reakci na současné dění ve světě jsme se jako škola rozhodli v rámci přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 cíleně oslovit žáky válkou zasažené Ukrajiny nabídkou studia.

Naši školu nyní navštěvuje ukrajinská menšina studující čtyřleté maturitní i tříleté výuční obory. Díky tomu můžeme nabídnout součinnost žáků z vyšších ročníků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve všech oborech.

Naši pedagogové pomohou nejen s integrací do kolektivu, ale i s nabídkou pravidelného doučování v různých předmětech, které je financováno z Národního plánu obnovy. Každoročně nabízíme i doučování českého jazyka a literatury přímo pro žáky s OMJ, kde využíváme metodické podpory o.p.s. Meta – Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

                         

                                                                               Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

                                                                                               ředitel školy

 

 Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 pro uchazeče o studium (cizince) v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (zvláštní zákon)

     V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se lhůta pro podání žádosti cizincem, na kterého se vztahuje zvláštní zákon, o přijetí ke střednímu vzdělávání pro první kolo do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou prodlužuje do 5. dubna 2022 a do ostatních (učebních) oborů vzdělávání do 8. dubna 2022.

Bližší informace k přijímacímu řízení podá Mgr. Miroslav Maršoun

č. tel: +420 606 426 950.

 

Mgr. Miroslav Maršoun v.r.

ředitel školy

 

×