P  R  O  J  E  K  T     P  A  R  T     6  6
 
     


 

 

 

 


Projekt Part 66 byl ke dni 31.5.2012 ukončen, výstupy a vyhodnocení jednotlivých aktivit
naleznete v části Dokumenty


 

Aktivita v plnění projektu

2.1.2012 proběhlo v rámci klíčové aktivity 02 "proškolování učitelů" školení pedagogů na téma "Koncepce výuky odborné letecké angličtiny ".


Typy letadel

 • termín 2. 1. 2012

 • délka 90 min

 • lektor Mgr. Markéta Kumprechtová (SŠLVT Odolena Voda)

 

Části letadla

 • termín 2. 1. 2012

 • délka 90 min

 • lektor Mgr. Markéta Kumprechtová (SŠLVT Odolena Voda)

 

Základní slovní zásoba z prostředí dílen a údržby

 • termín 2. 1. 2012

 • délka 120 min

 • lektor Milan Junášek (SŠLVT Odolena Voda)

 

Letadlové soustavy a letecká komunikace

 • termín 2. 1. 2012

 • délka 60 min

 • lektor Milan Junášek (SŠLVT Odolena Voda)


23.12.2011 proběhla schůzka účastníků projektu Part 66, na které byli seznámeni se stavem plnění projektu:


Ing. Miloslav Franěk seznámil účastníky se stavem plnění jednotlivých částí klíčových aktivit a položkami, které je ještě potřeba doplnit. Oznámil také účastníkům prodloužení trvání projektu do 31.5.2012.


V září 2011 byly předány vytištěné nové učebnice pro obor Letecký mechanik vytvořené v rámci aktivity 01 projektu Part 66.

   

   

   V roce 2009 byla otevřena klíčová aktivita 02 „Proškolování pedagogických pracovníků"
Proběhla tato školení pedagogů:


Lidský činitel I.

 • termín 31. 8. 2009

 • délka 4 hodiny

 • lektor Ing. Miloslav Franěk (SŠ LVT Odolena Voda)


Evropská letecká legislativa I.

 • termín 26. 10. 2009

 • délka 4 hodiny

 • lektor Ing. Karel Vyhnal (SŠ LVT Odolena Voda)


Lidský činitel II.

 • termín 26.10.2009

 • délka 4 hodiny

 • lektor Ing. Miloslav Franěk (SŠ LVT Odolena Voda)


Evropská letecká legislativa II.

 • termín 21. 12. 2009

 • délka 6 hodin

 • lektor Ing. Vladimír Němec (ČVUT Praha)

Současně probíhaly stavební a elektroinstalační práce pro vytvoření školícího střediska projektu. Realizace těchto prací (sádrokartonová přepážka, klimatizace, připojení světel) pozdrželo vlastní vybavení střediska elektronikou a audiovizuální technikou, které je součástí projektu. V roce 2010 se otevřely nové klíčové aktivity 01 - Inovace stávajícího vzdělávacího programu sladěním s evropskou leteckou legislativou a 03 - Vytvoření výukových materiálů. V lednu probíhají přípravné fáze.