P  R  O  J  E  K  T     P  A  R  T     6  6
 
     

 

 

 

 


Na naší škole se rozbíhá projekt podporovaný Evropskou unií, který má dostat na špičkovou evropskou úroveň výuku pracovníků servisu letadel. Projekt je ze strany EU podpořen částkou 5,4 milionu Kč.

Základní informace o projektu:

Název operačního programu EU: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název projektu: Zlepšení podmínek výuky oboru letecký mechanik sladěním výukového programu s leteckými předpisy EU
Zkrácený název projektu: Part 66
Doba realizace: 1. 6.2009 - 29.2.2012
Finanční podpora projektu: 5394089 Kč