P  R  O  J  E  K  T     P  A  R  T     6  6
 
     


 

 

 

 


Cíle projektu

Cíl projektu je popsán v základních informacích a bude realizován v těchto postupných krocích:

  • Vytvoření realizačního týmu

  • Vytvoření a vybavení školícího střediska

  • Úvodní proškolení pracovníků projektu z letecké legislativy EU a další odborná školení

  • Vypracování nových učebních dokumentů pro obor Letecký mechanik

  • Vytvoření studijních materiálů pro obor LM

  • Vytvoření speciálních učebních pomůcek pro obor LM

  • Vybavení odborných učeben pro obor LM

  • Ověřování nových učebních dokumentů a materiálů při výuce