Aktivity roku 2018

- Dne 8.února 2018 se naši reprezentanti ve florbalu zúčastnili okresního kola ve florbalu. Na turnaji startovala čtyři družstva a hrálo se v hale Vikomt v Čelákovicích. Naši startovali pod vedením trenéra p,. Fraňka v sestavě : Adam Matouš, Martin Bahník, Jakub Hanslík, Adam Kohl, Vladimír Kořán, Samuel Navrátilík, Václav Nosek, Alexandr Novotný, Michal Pelichovský, Jan Přáda, Dominik Tóth a Jakub Vrbka.
Práce trenéra p. Fraňka je na mužstvu opravdu vidět a podali jsme velice dobrý výkon. Smolnou prohrou s vítězem turnaje jsme si
zavřeli cestu do krajského kola v Sedlčanech. Celkově jsme obsadili druhé místo což je úspěch. Mohlo to být ale lepší...

- Na počátku roku 2018 proběhlo na naší škole několik závěrečných turnajů v kolektivních sportech – sálová kopaná, odbíjená, střelba... Turnaje tradičně organizoval p. Wirth a naše společnost zajistila pro umístěná družstva odměny –trika, čepice, knihy.

 

Aktivity roku 2017

 

- Na počátku roku 2017 se uskutečnil závěrečný turnaj ve florbalu. Turnaj tradičně pořádal p. Wirth a naše společnost zajistila ceny pro tři nejlepší mužstva turnaje.

- Dne 10.března 2017 se uskutečnil další ročník maturitního a absolventského plesu naší letecké školy. Ples pořádala společnost Zenit v kulturním a společenském středisku Vltava Kralupy nad Vltavou. Celým plesem provedla moderátorská dvojice Jiří Stoklásek a Aleš Vyhnal. Na plese výborně hrála kapela Globus band, byla bohatá tombola, do které řadu cen předala naše společnost studentům školy. Během programu vystoupila skupina aerobiku pí. Kadlecové, dále akrobatický modelářský letec Michal Vránek. Do šlo i na odměnění studentů za aktivní činnost Martina Langa, Petra Havelku a Tomáše Dvořáka. Jedná se o tradiční akci naší společnosti Zenit a to se odrazilo na kvalitě plesu, který byl na vysoké profesionální úrovni a byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších plesů sezóny 2017 v KASS Vltava Kralupy nad Vltavou.

- na konci března konkrétně 30.3.2017 proběhl v tělocvičně školy turnaj v silovém trojboji. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 siláků ve dvou věkových kategoriích-mladší a starší dorost. Turnaj pořádat p.Wirth .

- Květnem začal kolotoč propagačních akcí školy, které společnost Zenit společně se studenty školy pořádá a zajišťuje organizačně a materiálně. Jako první proběhla akce v Hradci Králové pod názvem Helicopter show. Akce byla dvoudenní v termínu 6-7.5.2017. Akce se tradičně zůčastnili Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková,Luboš Lamačkaa za vedení školy p. Maršoun. Studenti byli zastoupení Martinem Langem, Davidem Nguyenem, Miloslavem Šmídmajerem, Vilémem Minaříkem a Radkem Literou. Akce byla na pozvání společnosti DSA Hradec Králové.

- Dne 13.5.2017 se uskutečnila další propagační akce školy a to letecký den na vojenském letišti Čáslav. Rovněž tato akce byla na pozvání a to tentokrát ze strany armády ČR. Akce se zúčastnili Jiří Stoklásek, Miroslav Maršoun,Alena Stoklásková, Luboš Lamačka a za studenty Vilém Minařík, Radek Litera, Václav Novák. Na akci byla propagována činnost naší školy propagačním materiálem a provozem letových trenaérů.Náš stánek navštívily desítky zájemců.

- Dne 7.června 2017 se společnost Zenit zúčastnila tradiční akce StreTech 2017. Jedná se o prezentační akci na ČVÚT Praha, kde studenti předvádějí a prezentují výrobek, který sestrojili. Pro tento rok skupila studentů Tomáš Kriml, Filip Jansa a Petr Hanuš prezentovali mechanický gril se speciálním systémem grilování. Výrobek byl konzultován například s nutričním specialistou a byl skupinou studentů vyroben ve dvou kusech. Za tuto akci byla skupina oceněna diplomem ČVÚT a to jednak za výrobek a dále za prezentaci naší letecké školy.

- Dne 20.června 2017 proběhla již tradiční akce, kterou na naší letecké škole pořádá společnost Zenit a to odměny studentům formou vyhlídkového letu. Letecká akce proběhla na letišti Aero Vodochody, pilotoval člen správní rady Aleš Vyhnal a to letoun typu Cesna.
Vyhlídkovým letem bylo odměněno celekm 18studentů školy a to jednak za dobré studijní výsledky a další za aktivní propagaci školy. Tato akce je mezi studenty velice oblíbená a je také určitým motivačním prvkem pro studenty naší školy.

- Ve dnech 23-25.června 2017 se kolektiv naší společnosti zúčastnil letecké akce v Roudnici nad Labem AIRSHOW2017. Akce se zúčastnili Jiří Stoklásek, Miroslav Maršoun, Alena Stoklásková, Aleš Vyhnal a za studenty Miloslav Šmídmajer, Radek Litera. Na této akci byla propagována naše letecká škola a to provozem letových trenažérů a propagačním materiálem. Expozici společnosti navštívila řada zájemců a naše společnost tuto akci zajistila jednak finančně a také organizačně. Na tuto akci je naše společnost zvána organizátory airshow již pravidelně a v lokalitě Roudnice nad Labem máme nadstandardní spolupráci sleteckými firmami.

- Dne 9.září 2017 se skupina studentů zúčastnila prezentační akce na leteckém dnu na letišti Strakonice. Akci vedli zaměstn anci společnosti a školy Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková, Aleš Vyhnal- studenti Miloš Šmídmajer, David Nguyen Hai, Radek Litera. Na akci byla prezentována naše letecká škola.

- Dne 16.září 2017 se stejná skupina prezentovala na akci "Den pro Vodolku" v Odolené Vodě. Jednalo se o akci, kterou pořádá město Odolena Voda a které se naše společnost pravidelně účastní. Zde jsme prezentovali naší leteckou školu a to předváděním letového trenažeru a propagačním materiálem.

- Dne 23.září 2017 prezentovala společnost Zenit školu na letecké akci na letišti Aero
Vodochody. Této akce se zúčastnil ředitel školy Ing. Miloslav Franěk, učitel p. Semerád a dva studenti Jiří Hupka a Lukáš Rel. Prezentace školy probíhala za velkého zájmu
veřejnosti a to formou provozu letového trenažeru a osobní prezentací ředitele školy.

- Ve dnech 23-24.září 2017 se naše společnost zúčastnila prezentační akce v Pardubicích. Jednalo se o akci ?Retro městečko?, kde je prezentována různá technika -vojenská, letecká... Akce se zúčastnili Jiří Stoklásek,Alena Stoklásková, Aleš Vyhnal a studenti Tomáš Kriml, Petr Hanuš, Miloš Šmídmajer, Radek Litera, David Nguyen Hai, Petr Kadlec, Adam Mikeš a Václav Smetana. Skupina byla ubytována na domově mládeže Pardubice. Na akci bylo
prezentováno několik letových trenažerů a propagační materiály školy.

- Od počátku měsíce řijna se rozeběhla řada veletrhů vzdělání např. Beroun, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kolín, Nymburk, Mělník, Kutná Hora, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Chomutov, Rakovník, Most, České Budějovice.......... Na akcí se podíleli především zaměstnanci školy a společnosti Zenit a dále řada studentů, kteří propagovali naší leteckou školu na těchto akcích. Společnost Zenit studentů na akcích hradí stravu a spolupodílí se na organizaci akcí.

- Dne 14.listopadu se uskutečnil další ročník běhu "17.listopadu". Akci společně se společností Zenit pořádal Ivan Wirth. Běželo se ve dvou běžeckých kategoriích mladší a starší dorost a celkem trať uběhlo 18 závodníků.

Výsledky běhu : Mladší dorost 1) Jan Malý, 2) Adam Toman, 3)Marek Budka, 4) Ondřej Novák

                          Starší dorost  1) Antonín Hofman, 2)Václav Nosek, 3)Matěj Motejzík, 4) Jakub Humhej

Naše společnost věnovala ceny pro úspěšné běžce.