Projekt EU Peníze školám

logo sablony1

Aktuality o projektu EU Peníze školám:

V současné době připravujeme e-learningový portál .
Můžete zde nalézt několik ukázek některých výukových materiálů, i kompletní sadu materiálu Basics of Aviation English, ostatní sady jsou k vyžádání u jednotlivých autorů.

Šablony pro SŠ a VOŠ I

sablony loga

Škola je zapojena do projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007691

Realizace:
1.9.2017 – 31.8.2019

Aktivity:
Školní kariérový poradce

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Zapojení odborníka z praxe do výuky

Extrakurikulárn rozvojové aktivity