Aktuální informace k maturitním zkouškám :

 

Pokyn ředitele č. 12/2019 k organizaci podzimních maturitních a závěrečných zkoušek 2019 ke stažení zde.

 

Pokyn ředitele školy č. 14/2018 ze dne 6. června 2018 se stanovením povinných a nepovinných zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019.

Celý dokument ke stažení zde.

Informace ke státním maturitním zkouškám:

Nejaktuálnější informace ke státní maturitám naleznete také na stránkách www.novamaturita.cz.

 

Informace k jednotlivým maturitním předmětům:

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Kánon titulů z české a světové literatury 2018/2019

SEZNAM PŘEKLADATELŮ k titulům z české a světové literatury 2018/2019

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2018-2019

Témata 3. části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka - letecká angličtina 2018-2019

 

MATEMATIKA

Katalog požadavků 2017-2018

Soubor vzorových úloh

 

PROFILOVÁ MATURITA LM

Profilová maturita v oboru Letecký mechanik se skládá ze dvou teoretických zkoušek a z jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětů :

1) Letadla

2) Letecké technologie a motory.

Maturitní otázky z předmětu Letecké technologie a motory 2018/2019

Maturitní otázky z předmětu Letadla 2018/2019

Praktická maturitní zkouška a její hodnocení 2018/2019

Způsob hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek 2018/2019

Organizace praktické maturitní zkoušky 2018/2019

 

PROFILOVÁ MATURITA IT

Profilová maturita v oboru Informační technologie se skládá ze dvou teoretických zkoušek a jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětu:

1) Technické vybavení

2) Programové vybavení

Maturitní témata z předmětu Technické vybavení 2018/2019

Maturitní témata z předmětu Programové vybavení 2018/2019

Praktická maturitní zkouška pro obor Informační technologie 2018/2019

Způsob hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek 2018/2019

Hodnocení praktické maturitní zkoušky 2018/2019

 

 

Aktuální informace k závěrečným zkouškám :

 

Pokyn ředitele č. 6/2019 k organizaci státních závěrečných zkoušek 2019 ke stažení zde.

Organizace státních závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

Jednotné zadání závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019