Informace ke státním maturitním zkouškám:

Nejaktuálnější informace ke státní maturitám naleznete také na stránkách www.novamaturita.cz.

 

Informace k jednotlivým maturitním předmětům:

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky ČJL ve školním roce 2019/2020

SEZNAM PŘEKLADATELŮ k titulům z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky 2019/2020

Pro ročníky nastupující ve školním roce 2019/2020:

Nabídka titulů z české a světové literatury ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka 2019/2020

SEZNAM PŘEKLADATELŮ k titulům z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky

 

ANGLICKÝ JAZYK

Témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro obor Informační technologie a Strojírenství 2019-2020

Témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro obor Letecký mechanik 2019-2020

 

 

MATEMATIKA

Katalog požadavků

Soubor vzorových úloh

 

PROFILOVÁ MATURITA v oboru Letecký mechanik

Profilová maturita v oboru Letecký mechanik se skládá ze dvou teoretických zkoušek a z jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětů :

1) Letadla

2) Letecké technologie a motory.

Maturitní témata z předmětu Letadla 2019/2020

Maturitní témata z předmětu Letecké technologie a motory 2019/2020

Maturitní témata a způsob hodnocení pro praktickou maturitní zkoušku 2019/2020

Způsob hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek 2019/2020

Organizace praktické maturitní zkoušky 2019/2020

 

PROFILOVÁ MATURITA v oboru Informační technologie

Profilová maturita v oboru Informační technologie se skládá ze dvou teoretických zkoušek a jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětu:

1) Technické vybavení

2) Programové vybavení

Maturitní témata z předmětu Technické vybavení 2019/2020

Maturitní témata z předmětu Programové vybavení 2019/2020

Maturitní témata pro praktickou maturitní zkoušku 2019/2020

Způsob hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek 2019/2020

Způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky 2019/2020

Organizace praktické maturitní zkoušky 2019/2020

 

 

PROFILOVÁ MATURITA v oboru Strojírenství

Profilová maturita v oboru Strojírenství se skládá ze dvou teoretických zkoušek a jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětu:

1) Strojírenská technologie

2) Stavba a provoz strojů

Maturitní témata z předmětu Strojírenská technologie 2019/2020

Maturitní témata z předmětu Stavba a provoz strojů 2019/2020

Maturitní témata pro praktickou maturitní zkoušku 2019/2020

Způsob hodnocení ustních profilových maturitních zkoušek 2019/2020

Způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky 2019/2020

Organizace praktické maturitní zkoušky 2019/2020

Nepovinná maturitní zkouška:

Maturintí témata z nepovinného předmětu Konstrukce letadel 2019/2020

 

 

Aktuální informace k závěrečným zkouškám :

Organizace státních závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020

Jednotné zadání závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020

 

 

 

Informace k přestupovým zkouškám MO→LM

               Přestupové zkoušky se konají z třech všeobecně vzdělávacích předmětů - ANJ, ČJL a MAT a v případě jejich splnění zajišťují kladné vyřízení žádosti o přijetí do 3. ročníků oboru Letecký mechanik a tím umožnit zakončení studia maturitní zkouškou.

Termín konání:

  • 25. - 27. 5. 2020
  • přesný denní rozpis bude upřesněn do 31. 3. 2020

Přihláška k přestupovým zkouškám:

  • podání přihlášky do 28. 2. 2020 zástupkyni ředitele Mgr. Hohlbergerové
  • přihláška ke stažení na webových stránkách školy

Průběh konání a podmínky splnění

  • viz požadavky jednotlivých předmětů - MAT, ČJL, ANJ
  • žák musí splnit všechny zkoušky ve všech předmětech

 

Přihláška k přestupovým zkoušám

Přestupová zkouška Anglický jazyk

Přestupová zkouška Český jazyk a literatura

Přestupová zkouška Matematika